การตรวจสอบงานสีด้วยเทคนิคพิเศษของ Cognex

การตรวจสอบงานสีด้วยเทคนิคพิเศษของ Cognex
การใช้เครื่องมือตรวจสอบด้วยสีช่วยให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น ที่จะทำให้ได้คุณภาพและการควบคุมกระบวนการในการดำเนินงานการผลิตรวมทั้งในสายงานการผลิตความเร็วสูงในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ วันนี้ Cognex มีหลายเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพง่ายต่อการใช้และน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าที่เดิม
การประยุกต์ใช้งานแบบต่างๆ
Part Sortation
คุณลักษณะของสีเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละส่วน เช่น หมวก, ภาชนะ หรือ เม็ดยา
Color Recognition and Matching
ในงานอุตสาหกรรมควบคุมอัตโนมัติ การใช้มนุษย์ในการตรวจสอบกระจกมองด้านข้างไฟฟ้าของรถ พบว่า การตรวจสอบด้วยมุษย์มักจะตรวจผิดพลาด แต่ในขณะเดียวกันการตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบสีสามารถแยกแยะสีได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือมากกว่า
Assembly Verification
การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานระหว่างการประกอบอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมาก หรือ เครื่องหมายที่ระบุประเภท เป็นตัวอักษร หรือบาร์โค๊ดที่ยากในการมองเห็น ในกรณีนี้สีก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถเอามาระบุชนิดส่วนประกอบได้เช่นกัน
Inspection
เมื่อลักษะณะการตรวจสอบชิ้นส่วนที่ซ้ำๆกัน สีสามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบว่าดีหรือเสียได้ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบความสว่างของหลอด LED ว่ามีความสว่างพอหรือไม่ หรือ มีส่วนประกอบครบถ้วนหรือไม่
qqqqqqqqqqqq
Color Vision Tools
Resolution

สี16 บิต ที่ทำให้ระบบสามารถรับรู้ได้ถึง 65000 สี ใช้งานประเภทต่างๆ แต่การใช้งานที่มีรูปแบบสีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอาจต้องใช้ความละเอียดของสีที่มีความสำคัญมากขึ้นถึง 24 บิต ซึ่งช่วยให้ระบบที่จะเห็น 16 ล้านรูปแบบสี ซึ่งมากกว่าสีที่สายตาของมนุษย์ที่สามารถมองเห็นได้
Color Extraction
สีที่จะนำมาใช้ถูกสอบนั้นแยกแยะออกมาแต่ละพิกเซล ถูกนำมาประมวลผลด้วยเครื่องมือสีเทาก่อน เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนั้นควรถูกนำมาใช้รวมสีพร้อมกันกับแยกแยะสีได้ในเวลาเดียวกัน
Color Matching
เพื่อความแน่ใจในการเปรียบเทียบสีระหว่างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันในขณะที่สีมีค่าต่างกันน้อย เช่น ตระกูลสีขาว เฉดสีขาว, สีขาวมุกและครีมปัจจุบันนี้เครื่องมือตรวจสอบด้วยสีได้ถูกนำมาใช้ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ น่าเชื่อถือ และใช้งานง่าย ทำให้ระบบของสีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
——————————————————————————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-481-4926 คุณณัฐพล (Sales Engineer)
www.riverplus-vision.com