• Home
  • Blog
  • Industrial IOT
  • การตรวจสอบและการจัดการพลังงาน POWER MONITORING AND MANAGEMENT SOLUTION

การตรวจสอบและการจัดการพลังงาน POWER MONITORING AND MANAGEMENT SOLUTION

Energy Saving Solution
การตรวจสอบและการจัดการพลังงาน
POWER MONITORING AND MANAGEMENT SOLUTION

ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น การตรวจสอบและการจัดการจึงมีประโยชน์ต่อการใช้พลังงานที่มีอยู่ ทั้งยังช่วยดูแลในการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง จึงมีระบบและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อมูลการใช้พลังงานได้ ICP DAS จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยในการควบคุม ดูแลการจัดการ การใช้พลังงานโดยการเชื่อมต่อ PMC(Power Meter Concentrator) กับ Power Meter ผ่าน RS-485 หรือ Ethernet ที่จะสามารถตรวจวัดและตรวจสอบการใช้พลังงานของอุปกรณ์, เครื่องจักร, แสงสว่าง, เครื่องปรับอากาศ, หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ นอกจากนี้ PMC ยังมีการจัดการความต้องการทางไฟฟ้าและฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนด้วย SMS หรือ e-mail เมื่อใช้งานร่วมกับ GTM-201-USB (GSM Modem) และยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ ICP DAS I/O Module หรือ Standard Modbus I/O device เพื่อสั่งงานหรือรับสัญญาณจากอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สามารถสั่งปลดโหลดที่ไม่จำเป็นหรือที่มีความสำคัญน้อยออกได้ ตามความต้องการใช้พลังงานในขณะนั้น อีกทั้ง PMC ยังสนับสนุนโปรโตคอล Modbus RTU/TCP เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ SCADA เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะของการใช้พลังงานของอุปกรณ์แต่ละตัวและดำเนินการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน
dd01
Power Monitoring and Management Solution ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ ทั้งการดูข้อมูลพลังงานผ่าน Smart phone, Tablet หรือคอมพิวเตอร์ และการตั้งค่าระบบที่รวดเร็ว ในระบบที่มีขนาดเล็กผู้ใช้งานสามารถใช้ PMC กับ Smart Power Meter ติดตั้งและตรวจสอบได้อย่างง่าย หรือหากต้องการที่จะขยายระบบให้ใหญ่ขึ้นก็สามารถใช้ Software ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งง่ายต่อการขยายระบบ โดยระบบจะมีความยืดหยุ่นสูงและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
dd02
PWC Data server
PMC Data server คือเป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อกับ PMC Concentrator ในการสร้างระบบการจัดการและตรวจสอบพลังงานโดย PMC Concentrator จะเชื่อมต่อกับ Power Meter เพื่ออ่านข้อมูลของการใช้งานพลังงานของอุปกรณ์ผ่านโดย RS-485 หรือ Ethernet และบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไปยัง PMC เมื่อ PMC Data server ทำการเชื่อมต่อกับ PMC Concentrator ผ่านทาง Ethernet โดยที่ PMC Concentrator จะส่งข้อมูลการใช้พลังงานและตารางเวลาไปยัง PMC Data server และทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล(Database) ในการทำขั้นตอนทั้งหมดไม่ต้องมีโปรแกรมใดเพิ่มเติ่ม โดยการตั้งค่าการใช้งานสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในการดึงข้อมูลและการบันทึกลงฐานข้อมูล
dd03.jpg
PMC Data Server Features :
– ทำการเชื่อมต่อกับ PMC ส่วนกลางผ่าน Ethernet เพื่อจะรับไฟล์บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน (ในรูปแบบ CSV)
– ฐานข้อมูลรองรับการนำเข้าไฟล์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทั่วไป(MS SQL, MySQL, MS Access) หรือจากระบบฐานข้อมูลระยะไกลที่ถูกส่งจาก PMCs
– ถ้าหากเครือข่ายระหว่าง PMC Data server กับฐานข้อมูลอื่นขาดการเชื่อมต่อ PMC Data server จะทำการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไปยังฐานข้อมูลชั่วคราว MS Access หลังจากที่ระบบเครือข่ายกลับสู่การเชื่อมต่อปกติ ระบบจะส่งข้อมูลที่บันทึกสำรองข้อมูลไว้ไปยังฐานข้อมูลนั้น เป็นการรับรองว่าข้อมูลพลังงานทั้งหมดจะไม่สูญหาย
– สามารถเข้าดูข้อมูลพลังงานย้อนหลังของ PMC ได้ทุกอุปกรณ์และแสดงในรูปแบบกราฟหรือตาราง
– แสดงสถานะการใช้งานของระบบฐานข้อมูลและแจ้งให้ผู้ใช้รักษาขีดจำกัดของระบบฐานข้อมูลได้
dd04
PMC-5151 Feature:
– ไม่ต้องมีโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถใช้เว็บเพจในการกำหนดค่าตรวจสอบและสั่งงาน
– มีช่องสำหรับใส่ Micro SD card สำหรับการเก็บข้อมูล ระบบจะบันทึกข้อมูลเป็น CSV ไฟล์
– Display real-time or historical power data trend สามารถดูข้อมูลการใช้พลังงานของอุปกรณ์ โดยแสดงเป็นกราฟ ณ เวลาปัจจุบันและย้อนหลังได้
– มีฟังก์ชั่น FTP Server/Client ช่วยในการส่งไฟล์ที่บันทึกข้อมูลจาก Micro SD card
– มีฟังก์ชั่น IF-THEN-ELSE สำหรับจัดการการใช้พลังงาน และสามารถตั้งค่าการเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้
– มีการจัดข้อมูลที่ง่ายต่อการอ่าน ทั้งรายงานต่อวันและรายงานต่อเดือนช่วยให้เข้าใจในการใช้พลังงานของอุปกรณ์นั้นๆ
– รองรับการขยายของสัญญานอินพุทและเอ้าท์พุท สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ทั้ง ICP DAS XW-Board, M7000 I/O Module และStandard Modbus TCP/RTU
– มีฟังก์ชั่นการกำหนดตารางเวลา มีปฏิทินช่วยในการตั้งค่าให้ง่ายขึ้นสำหรับวันธรรมดาหรือวันหยุด สามารถกำหนดการทำงานของอุปกรณ์ได้
– รองรับโปรโตคอล Modbus TCP/RTU Slave เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ SCADA หรือ HMI
– มีฟังก์ชั่นการแก้ไข Flash HMI ผู้ใช้สามารถออกแบบหน้าเว็บ HMI ผ่านทางเว็บเพจ ง่านต่อการใช้งานช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและออกแบบเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานได้มากขึ้น
dd05
Smart Power Meter Features:
– มีฟังก์ชั่นรองรับการวัดไฟ 3เฟส 3สาย, 3เฟส 4สาย, 1เฟส 2วงจร และ 1 เฟส 4วงจร
– ขนาดเล็ก ง่ายต่อการติดตั้งเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรม
– ใช้สายคลิป CT ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ
– สาย CT มีความแม่นยำน่าเชื่อถือมากกว่า 1% (PF=1)
– รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย อาทิเช่น RS-485, Ethernet, CAN bus และมีมาตรฐานการสื่อสารมากมาย เช่น Modbus RTU, Modbus TCP และ CANopen
– รองรับ 2 ช่องสัญญาณ Power Relay Output
การประยุกต์ใช้งาน
งานอาคาร (Building)
สำหรับการตรวจสอบพลังงานอาคารขนาดใหญ่ PMC สามารถติดตั้งได้ในแต่ละชั้นและเชื่อมต่อกับ Smart Power Meter ผ่านทาง RS-485 หรือ Ethernet ในการวัดข้อมูลพลังงานของเครื่องปรับอากาศ, แสงสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ข้อมูลพลังงานของอุปกรณ์เช่น แรงดัน, กระแส และกำลังไฟฟ้า ข้อมูลจะถูกบันทึกในเวลาจริงและข้อมูลจะส่งไปยังส่วนกลางหรือ SCADA สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลไฟฟ้า ระบุปัญหาและแก้ไขพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และการประหยัดพลังงาน
dd06.png
โรงงาน (Factory)
ประเทศทั่วโลกพยายามที่จะบังคับใช้กฏหมายการลดการใช้พลังงานและลดปริมาณคาร์บอน เพื่อให้โรงงานต่างๆ สนใจการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการใช้ทรัพยากร และยังช่วยในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและเพิ่มความเสถียรภาพของระบบพลังงานของสายงานการผลิต
เป็นระบบตรวจสอบการใช้พลังงานสำหรับโรงงาน สามารถส่งสัญญานเตือนเมื่อเกิดการใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติ และสามารถจัดการปลดการใช้งานที่ไม่จำเป็นออกได้และการใช้งานร่วมกับ SCADA จะช่วยในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งพลังงานได้
dd07
ศูนย์การค้า (Commercial Buildings)
สามารถมาใช้ในการตรวจสอบการใช้พลังงานและการจัดการระบบสำหรับศูนย์การค้าได้ตามต้องการ สามารถใช้ PMC กับ Power Meter ในการวัดค่าและการใช้พลังงาน เช่นการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ, แสงสว่าง, ตู้แช่ หรือข้อมูลอื่นๆ แต่ละร้านและส่งกลับมายังศูนย์การค้าสำหรับการวิเคาราะห์ข้อมูลต่อไป การสร้างตารางเวลาในการจัดการความต้องการพลังงานและข้อความการแจ้งเตือน ระบบจะสามารถดำเนินการตามความต้องการของร้านได้
– การตั้งเวลาในการควบคุมเครื่องปรับอากาศ
– การตั้งเวลาในการควบคุมแสงสว่าง
– ตรวจสอบและควบคุมความต้องการ การใช้พลังงาน
dd07
โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (Campus)
สำหรับการตรวจสอบและการจัดการพลังงานในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย สามารถตั้งค่าข้อความการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเกินความจำเป็น PMC สามารถที่จะส่ง SMS หรือ e-mail ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลและสามารถทำการปลดที่ไม่จำเป็นออกจากแหล่งพลังงาน และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การลดการใช้พลังงานได้
dd08.png
—————————————————————————————–
สนใจสอบถามได้ที่ 083-989-5786 คุณวรภัทร (Sales Engineer)
หรือ www.riverplus-automation.com