• Home
  • Blog
  • Multimedia Solutions
  • การนำ LCD 36 จอ มาเชื่อมต่อเป็น Video Wall เพื่่อนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย

การนำ LCD 36 จอ มาเชื่อมต่อเป็น Video Wall เพื่่อนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
video wall 36 panel 01
วิธีการทำงานก็คือ นำ VWBOX iNDS-133A (3×3) = 1 ตัว เพื่อทำเป็น Master Controller แล้วนำ VWBOX iNDS-E122 (2×2) = 9 ตัวมาทำเป็น Salve Controller โดยสามารถทำได้ถึง 36 หน้าจอ โดยให้ความละเอียดที่สูงถึง 3840 x 3072 pixel ซึ่งข้อมูลของวีดีโอจะดูมีประโยชน์และคุ้มค่ากับการที่นำ Video Wall Controller มาใช้ ซึ่งทำให้ดูมีขนาดใหญ่ ชัดเจน เพื่่อนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยให้ดีมากยิ่งขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
video wall 36 panel 021
ภาพตัวอย่างของการแสดงผลของกล้อง 9 ตัว โดยการโชว์ด้วย LCD 36 จอ (6×6) โดยใช้ Video Wall ในการควบคุม