• Home
  • Blog
  • Vision Systems
  • การประหยัดต้นทุนโดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยบาร์โค้ด (Barcode) เพิ่มคุณภาพและความยืดหยุ่นแก่ผู้ผลิต ด้วย Dataman Series ของ Cognex

การประหยัดต้นทุนโดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยบาร์โค้ด (Barcode) เพิ่มคุณภาพและความยืดหยุ่นแก่ผู้ผลิต ด้วย Dataman Series ของ Cognex

การประหยัดต้นทุนโดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยบาร์โค้ด – เพิ่มคุณภาพและความยืดหยุ่นแก่ผู้ผลิต


เพื่อดูว่าการติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับสามารถช่วยคุณในการลดต้นทุนและลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร

cognex dataman

การแยกเกรดรหัส 2D Matrix บนแผงวงจรไฟฟ้า (PCB)ปัญหาในการผลิต
ผู้ผลิตต้องการอ่านและแยกเกรดรหัส 2D Matrix ที่ตอกประทับบนแผ่น PCB (แผงวงจรไฟฟ้า) ซึ่งแผ่น PCB นี้ถูกนำมาใช้สำหรับการประกอบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบแยกส่วนสำหรับการใช้ งานในรถยนต์
การแก้ปัญหาและประโยชน์ที่ได้รับ
การทำเครื่องหมาย การอ่าน และการแยกเกรดรหัสบนแผ่น PCB ถูกทำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพ โดยใช้เครื่องอ่านรหัส Cognex In-Sight5400 ในการอ่านรหัสดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ผลิตสามารถที่จะติดตามรุ่นการผลิต “ที่มีคุณภาพต่ำ”โดยเทียบจากตัวอักษรที่อ่านได้ เครื่องมืออ่านรหัสของ Cognex ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่านแม้กระทั่งรหัสที่แยกเกรดออกเป็น “0”โดยกระบวนการนี้ ทำให้ผู้ผลิตสามารถติดตามและตรวจสอบย้อนกลับชิ้นงานได้ตลอดทั้งกระบวนการผลิต

การทดสอบหลอด LED


ปัญหาในการผลิต
ผู้ผลิตหลอด LED ต้องการอ่านรหัส 2D บนชิ้นส่วนLED และส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล ความเข้มของแสงที่เปล่งจากหลอด LED ถูกทำการทดสอบที่สถานีทดสอบอัตโนมัติ พวกเขาต้องการที่จะเก็บบันทึกข้อมูลนี้และเข้าถึงข้อมูลได้เมื่อพบว่าหลอด LED ไม่ผ่านการทดสอบ
การแก้ปัญหาและประโยชน์ที่ได้รับ
วัสดุ พื้นหลังจะมีสีที่แตกต่างกันตั้งแต่สีแดง สีน้ำเงินสีเขียว จนถึงสีดำ และมีการสะท้อนแสง ดังนั้นผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้การส่องสว่างแบบแสงกระจายที่มีขั้วแสง เครื่องอ่านรหัส Cognex In-Sight 5110,เครื่องอ่านรหัส DataMan 7550, และเครื่องทวนสอบรหัส DataMan 7550 Verifier ถูกนำมาใช้งานร่วมกัน ผู้ผลิตจะใช้อัลกอริธึม 2D เพื่ออ่านรหัสโดยไม่คำนึงถึงสีของพื้นหลังซึ่งพบว่าเป็นข้อดีที่มีประโยชน์ อย่างยิ่งสำหรับระบบนี้

การติดตามฮาร์ดดิสก์ปัญหาในการผลิต
ผู้ผลิตมีการติดป้ายชื่อ (Label) บนถาดและต้องการนำถาดกลับมารีไซเคิล ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาเนื่องจากป้ายชื่อที่เป็นกระดาษอาจมีการปนเปื้อนจากกระบวนการบดอัด
การแก้ปัญหาและประโยชน์ที่ได้รับ
กระบวน การทำเครื่องหมาย Direct Part Mark (DPM) ลงบนตัวถาดโดยตรงถูกนำมาใช้งานเพื่อที่จะสามารถทำการรีไซเคิลถาดได้อย่าง สมบูรณ์โดยการนำมาใส่ในเครื่องบดอัดโดยตรง เครื่องอ่าน Cognex In-Sight ถูกแนะนำให้ใช้เพื่อทำการทวนสอบบาร์โค้ด 1D สำหรับถาดบรรจุซัสเพนชั่นของฮาร์ดดิสก์ซึ่งจะถูกแยกเกรดเป็นเกรด “C” หลังจากที่ได้มีการทำเครื่องหมาย โดยวิธีนี้ทำให้ผู้ผลิตสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องทำเครื่องหมายด้วย เลเซอร์ได้ และบรรลุผลในการติดตามวัสดุคงคลังแบบเรียลไทม์

การติดตามการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB)ปัญหาในการผลิต
ผู้ผลิตจำเป็นต้องอ่านป้ายชื่อแบบ 2D และรหัสที่ยิงด้วยเลเซอร์บนแผ่น PCB ความต้องการของผู้ผลิตคือ การทำให้ระบบติดตามวัสดุคงคลังแบบเรียลไทม์นั้นติดตามทุกสิ่งได้นับตั้งแต่ วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว (เพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์)
การแก้ปัญหาและประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้ผลิตได้ติดตั้งเครื่องอ่านรหัสแบบยึดอยู่กับที่ DataMan® 100X เพื่อให้มีอัตราการอ่านสูงสุดสำหรับรหัส 2D Data Matrix รหัสนี้ถูกทำการสแกนอัตโนมัติเมื่อบอร์ดเคลื่อนที่ลงไปตามสายงานผลิตและ ข้อมูลก็จะถูกส่งอัตโนมัติไปยังระบบ MRP โดยตรง โดยการติดตั้งเครื่องอ่านรหัสที่มีอัตราการอ่านสูงสุด ผู้ผลิตสามารถที่จะลดต้นทุนวัสดุคงคลังและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเนื่องจากถ้ารหัสไม่สามารถอ่านค่าได้สายงาน ผลิตอัตโนมัติก็จะหยุดทำงานจนกระทั่งคนงานนำเอาชิ้นส่วนที่มีปัญหาออกไปจาก สายงานผลิต รหัสเหล่านี้จะถูกอ่านค่าราว 4-8 ครั้งระหว่างการผลิตก่อนหน้านี้

เครื่องอ่านรหัสและเครื่องทวนสอบบาร์โค้ด DataManด้วยเทคโนโลยี IDMax® ที่ เป็นสิทธิบัตรของ Cognex และอัลกอริธึมที่ทรงประสิทธิภาพคือ 1DMax™ และ 2DMax™ ทำให้ระบบนี้เป็นระบบที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่มีอยู่ในตอนนี้สำหรับการ อ่านรหัสทุกชนิดและทุกเวลาด้วยอัตราการอ่านที่ยากจะหาเครื่องใดเทียบได้
เครื่องทวนสอบรหัส DataMan Verifier ถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ารหัสนั้นมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

DataMan – Code Readers from Cognex

DataMan 500 – The Laser Killer


http://youtu.be/h3KZnKeHv40