การผสมผสานที่ลงตัว ระหว่าง Video Wall Controller กับ Digital Signage

Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูล สินค้า และ บริการที่เป็นภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้

digital signage and video wall
จุดเด่นของ Digital Signage

1. ประหยัดต้นทุนและเวลา (Cost and Time Savings)
Digital Signage สามารถประหยัดต้นทุนและเวลาในการจัดพิมพ์และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขบ่อยครั้ง

2. เพื่อดึงดูดความสนใจ (LOOK AT ME!)
สำหรับร้านค้า หรือ Showroom ที่ต้องการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะเข้าชมสินค้าแนะนำพิเศษ หรือราคาพิเศษของท่านเพื่อให้ ข้อมูลในการสร้างการตัดสินใจซื้อเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์ รูปแบบอื่นถือว่าคุ้มค่ามาก

3. ง่ายในการใช้งาน (Quick, Easy Content Updates)
สำหรับธุรกิจที่มีสาขา หรือ จุดประชาสัมพันธ์หลายแห่ง Digital Signage สามารถบริหารจัดการแบบ Network ผ่านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งภายใน ระบบ LAN ,WAN หรือระบบ INTERNET ได้ โดยการจัดการ แบบรวมศูนย์ไม่ต้องเดินทาง ไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์สามารถ ควบคุม และกำหนด การแสดงผลล่วงหน้าได้ อย่างง่ายดายรองรับการ เสนอแจ้งข่าว ข้อความ ประชาสัมพันธ์แบบทันทีได้

รูปนี้คือการเชื่อมต่อระหว่าง Digital Signage กับ Video Wall Controller ซึ่งแสดงออกมาได้อย่างง่ายดายโดยผ่าน Port DVI ครับ

digital signage and video wall02

สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผล ให้ตรงตามความต้องการของคุณได้

digital signage and video wall03

โดย Digital Signage นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. Media player
นั้นจะเป็นแบบ Standalone โดยรูปแบบการทำงานของ Media player นั้นเราจะต้องทำการ copy ข้อมูลจาก Computer ไปยัง CF Card เพื่อนำไป update ข้อมูลลงบน Media player โดย Media player นั้นจะ Support Resolution 1920×1200 px , format MPEG1, MPEG2, MPEG4 และ MP3 โดย Video Output ของ Media player นั้น มีทั้งแบบ VGA, DVI และ HDMI

digital signage and video wall04

2. Network player
นั้นจะเป็นการรับส่งข้อมูลบน Network โดยต้นทางที่จะส่งข้อมูลอยู่ที่ไหนก็ได้จะส่งข้อมูลทั้งแบบ LAN , WIFI มายังปลายทางเพื่อให้ปลายทางเก็บข้อมูลลงบนหน่วยความจำและนำข้อมูลนั้นมาแสดงผลไปยังจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่ โดย Network player นั้น Support Format MPEG1, MPEG2, MPEG4 และ WMV9 และ Video Output ของตัว Network player นั้นไม่ได้มีแต่ S-video แต่สามารถต่อกับ จาภาพ DVI, VGA และHDMI ได้อีกด้วย

digital signage and video wall05

เปรียบเทียบการทำงานของ Media Player และ Network Player
Network Player
เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเยอะหรือ ศูนย์การค้า เพราะ สะดวกในการ Update ข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์

Media Player
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือมีสื่อที่ใช้โฆษณาในแต่ละที่ ไม่เยอะ

คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่นำเสนอ Digital Signage
อุปกรณ์ Digital Signage ของ iNDS นั้นสามารถใช้ได้ทั้งแบบ Media player และ Network player โดยทั้ง 2 แบบนี้ต้องใช้โปรแกรมในการจัดทำ Campaign เพื่อที่จะไว้สำหรับ Upload ข้อมูลต่างๆ ไปยังอุปกรณ์ โปรแกรมที่ว่านี้คือโปรแกรม iSianger AdDesign V4.0

digital signage and video wall01
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำ Campaign จัดการลำดับไฟล์ที่เป็นโฆษณาต่างๆ และจัดรูปแบบว่าจะมีรูปอยู่ซ้ายหรือขวา และมีตัวอักษรวิ่งอยู่บนหรือล่างของจอภาพที่แสดงผล และใช้จัดการเรื่องเวลาในการแสดงผลได้อีกด้วย