• Home
  • Blog
  • Vision Systems
  • ความเข้าใจผิดที่พบเห็นได้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถอดรหัส Barcode

ความเข้าใจผิดที่พบเห็นได้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถอดรหัส Barcode

ความเข้าใจผิดมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีความพยายามในการเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ และเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งในตอนนี้เราจะมาแก้ไขความเข้าใจผิดดังกล่าวกัน

th be2f8dd024ec4985b8fe693c97362215 1269856730rsweb barcode

ความเข้าใจผิดเรื่องที่ 1 :


ระหว่างการสแกนด้วยเทคนิคภาพดิจิตอลกับการสแกนด้วยเลเซอร์นั้น เทคโนโลยีหนึ่งจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเทคโนโลยีหนึ่งเมื่อพูดกันในแง่ของการเก็บข้อมูล แต่โดยทั่วไปแล้วทั้งผู้ผลิตดิจิตอลอิมเมจเจอร์และเลเซอร์สแกนเนอร์มักจะอ้าวว่าเทคโนโลยีของพวกเขามีความน่าเชื่อถือมากกว่า ดังนั้น แทนทีจะไปสนใจว่าเทคโนโลยีชนิดใดน่าเชื่อถือกว่ากัน คุณควรจะทำการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพความเป็นจริงในการเก็บข้อมูลของคุณอย่างละเอียดรอบคอบจะดีกว่า แล้วค่อยตัดสินมจว่าเทคโนโลยีชนิดใด เหมาะกับคุณมากกว่ากัน
ทุกวันนี้ เลเซอร์สแกนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะใช้วัสดุที่คงทนและยากแก่การแตกหัก ดังนั้น จึงทำให้มันสามารถที่จะรับประกันตลอดอายุการใช้งานได้ ขณะที่ดิจิตอลอิมเมจเจอร์ก็จะพูดถึงจุดเด่นในเรื่องโครงสร้างที่แข็งแรง และการทำงานโดยชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ดัวนั้น อาจจะเป็นเรื่องปกติที่คุณจะเห็นอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดสามารถทำงานได้นับเป็น 10 ปีขึ้นไปและด้วยเหตุนี้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีแต่ละชนิด คุณก็ควรวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรคุณทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าด้วย

ความเข้าใจผิดเรื่องที่ 2 :


อุปกรณ์เชิงเส้นสนับสนุนการจับภาพ
เมื่ออุปกรณ์ที่ทำงานเชิงเส้น (Linear device) อย่าง CCD (Cgarged Coupled Devices) มักจะถูกเรียกว่า “ลิเนียร์อิมเมจเจอร์” ซึ่งการใช้คำไม่ถูกต้องเช่นนี้มักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องความสามารถในการจับภาพของมัน อุปกรณ์ที่ทำงานเชิงเส้นจะใช้ CCD หรือ CMOS เพื่อประมวลผลข้อมูลบาร์โค้ดในลักษณะเดียวกันกับแอเรียอิมเมจเจอร์ อย่างไรก็ตาม ลิเนียร์อิมเมจเจอร์จะใช้เซ็นเซอร์ดัวกล่าวเพื่อจับถาพในลักษณะเป็นแถวเล็กๆ เท่านั้น ขณะที่แอเรียอิมเมจเจอร์จะใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับภาพแบบ 2 มิติ (แถวจำนวนหลายๆ แถว) ได้ ดังนั้น วิเนียร์อิมเมจเจอร์จึงใช้กับการถอดรหัสบาร์โค้ด 1 มิติเท่านั้น

ความเข้าใจผิดเรื่องที่ 3 :


สแกนเนอร์แบบ MEMS Based ดีกว่าเลเซอร์สแกนเนอร์แบบอื่น
สแกนเนอร์แบบ Micro-electromechanical System (MEMS) Based มักถูกเข้าใจผิดว่าจะทำงานได้ดีกว่าเลเซอร์สแกนเนอร์ชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจกันว่า ระบบการทำงานของเลเซอร์สแกนเนอร์นั้นมีความซับซ้อนพอสมควรและมีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าที่เราคิดไว้มาก
ดังนั้น การแทนที่ด้วยกลำกการสแกนเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสแกนนั้น ก็อาจจะไม่ทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นได้เสมอไปเพราะในความเป็นจริงแล้ว การเพิ่มความเร็วในการสแกนจะเป็นการลดคุณภาพสัญญาณไปโดยปริยาย ซึ่งจะส่งผลต่อพิสัยหรือระยะทางในการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีผลต่อการถอดรหัสบาร์โค้ดที่ถูกพิมพ์มาไม่ดีพอ นอกจากนี้ ความอ่อนไหวต่อแสงที่อยู่ในบริเวณโดยรอบยังสามารถลดคุณภาพสัญญาณของสแกนเนอร์ชนิด MEMS Based ได้อีกด้วย ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำโดยการใช้ระบบออปติกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น นั่นก็หมายถึงตัวเครื่องที่ต้องมีขนาดใหญ่ขึ้น และตัวเครื่องที่่มีขนาดใหญ่ย่อมมีผลต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของคนเรา หรือเรื่องของการนศาสตร์ (Ergonomics) ด้วย และนี่คือข้อด้อยที่สำคัญประการหนึ่งของสแกนเนอร์แบบ MEMS Based