ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Real-Time SPC ของ InfinityQS

ในปัจจุบันนี้ระบบ SPC ที่นิยมใช้ใน Process มี 2 แบบด้วยกัน คือ

  • 1. Off Line SPC ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้กันมานานแล้วตั้งแต่ในอดีต ซึ่งลักษณะการทำ Off Line SPC มีดังนี้ เริ่มจากการอ่านค่าข้อมูลที่หน้า Line ผลิต จากการนับ หรือ จากการวัดค่าด้วยเครื่องมือ เช่น Dial Gauge, Vernier Gauge, เรื่องชั่ง และอื่นๆ แล้วทำการจดบันทึกค่าลงใน Work Record จากนั้นถึงจะเอาข้อมูลไปคำนวณแล้วบันทึกลงใน Graph หรือใน Program Microsoft Excel จะเห็นว่ากว่าที่จะได้กราฟมาต้องทำหลายขั้นตอน และใช้เวลามาก ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีงานเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของระบบ SPC อีกแบบเพื่อมาแก้ปัญหาดังกล่าวคือ
   2. On Line SPC หรือที่เรียกว่า Real Time SPC
   ระบบ Online หรือว่า Real Time SPC เป็นระบบการแสดงผลของ SPC แบบ Real Time โดยหลักการคือว่า เริ่มจากการรับค่าข้อมูลที่หน้า Line ผลิต จากการนับ หรือ จากการวัดค่าด้วยเครื่องมือ เช่น Dial Gauge, Vernier Gauge, เรื่องชั่ง และอื่นๆ จากนั้นก็ส่งข้อมูลเข้าไปใน Software เลย ซึ่งระบบก็สามารถที่จะแสดงผลของการวัด หรือการตรวจสอบออกมาเป็นรูปกราฟได้เลย
 •      โดยวิธีการที่จะนำข้อมูลเข้าตัว Software นั้นมีได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจุบัน และความต้องการของลูกค้า โดยวิธีการนำเข้าข้อมูลตามรูป
  2011 07 02 152008
       จากรูปภาพจะเห็นว่าเราสามารถที่จะนำข้อมูลเข้ามาได้หลายๆ ช่องทางด้วยกัน เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้วข้อมูลก็จะไปแสดงที่กราฟตามรูปด้านล่าง
  2011 07 02 152248
       เมื่อข้อมูลเข้ามาที่กราฟเราก็สามารถที่จะดูรายละเอียดจากการวัดได้เลยที่หน้ากราฟได้เลย เช่น ค่า Average, SD, Cp, Cpk, Pp, Ppk ถ้าหากค่าที่วัดได้มีความผิดปกติก็จะแสดงขึ้นมาที่กราฟเลย ตามรูปด้านล่าง
  2011 07 02 153312