• Home
  • Blog
  • Realtime SPC
  • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม SPC Software (InfinityQS)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม SPC Software (InfinityQS)

Question ใช้คอมพิวเตอร์กี่ตัวสเป็คเป็นอย่างไร
Answer สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความต้องการของผู้ใช้งาน
ซึ่งไม่สามารถระบุได้ตายตัว ต้องดูจากลักษณะของการเก็บข้อมูล ณ จุดวัดต่างๆ
ในส่วนของสเปคของคอมพิวเตอร์ที่ใช้นั้น อย่างต่ำจะเป็น Pentium 300+ MHz
Memory 256 MB
Hard Disk 50-80 MB
Operating System Microsoft Windows 2000 or XP ก็จะสามารถใช้งานได้

Question ในการเก็บข้อมูลจากแต่ละ Part , Process , test ลงสู่ฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บแยกกันหรือไม่
Answer ข้อมูลต่างๆเหล่านนั้นจะถูกเก็บลงในฐานข้อมูลเดียวกันหมด ซึ่งจะมี Key ในการบ่งบอกถึงpart ,process ,test ของตัวเองอยู่แล้ว ทำให้ในการดึงข้อมูลออกมาดูในภายหลังสามารถทำได้
Question เวลาที่บันทึกในฐานข้อมูลเมื่อบันทึกข้อมูลจากจุดวัดต่างๆลงฐานข้อมูลเป็นเวลาที่มาจากไหน
Answer มาจาก timestamp ของตัวโปรแกรมโดยเวลาที่บันทึกเป็นเวลาในปัจจุบันในขณะที่ข้อมูลเหล่านั้นถูกบันทึกลงสู่ฐานข้อมูล
Question ข้อมูลที่บันทึกสู่ฐานข้อมูลไปแล้วยังสามารถแก้ไขได้อยู่หรือไม่
Answer แก้ไขได้ แต่ฐานข้อมูลจะมีการบันทึกว่าข้อมูลนั้นเคยมีการแก้ไข
Question สำหรับเวลาที่เคยบันทึกเอาไว้ในการเก็บข้อมูลครั้งแรกถ้ามีการแก้ไขข้อมูล เวลาที่ถูกบันทึกไว้แล้วนั้นจะเปลี่ยนเป็นเวลาในการเก็บข้อมูลเข้าไปครั้งใหม่หรือเปล่า
Answer เวลาที่ถูกบันทึกในครั้งแรกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังเป็นเวลาเดิมที่มาจากการเก็บข้อมูลครั้งแรกอยู่
Question ใครสามารถแก้ไขข้อมูลได้บ้างเครื่องในแต่ละ line สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลของ line อื่นได้หรือไม่
Answer ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้โปรแกรมในตอนติดตั้งว่าให้สิทธิ์ในการใช้งานของ user แต่ละคนเป็นอย่างไรสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขได้ในส่วนไหนได้บ้าง
Question ต้องมีระบบเครือข่าย Lan หรือ Wireless ในการเชื่อมต่อทุก line การผลิตหรือไม่
Answer ต้องมีระบบเครือข่ายเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บอยู่ในส่วนของฐานข้อมูลกลางรวมถึงในเรื่องของการ shared ไฟล์ license ด้วย
Question IX Moving R chart หรือ chart ชนิดอื่นๆ สามารถพล็อตข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันได้หรือไม่ สามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการพล็อตได้หรือเปล่า
infinityqs01
Answer ได้ สามารถเลือกข้อมูลและช่วงข้อมูลที่ต้องการแสดงได้ โดยเลือกที่เมนู Data selection
Question ค่า Cp , Cpk ที่แสดงใน chart คำนวณจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในฐานข้อมูลหรือไม่
infinityqs02
Answer ไม่ค่า Cp,Cpk ที่แสดงอยู่จะคำนวนจาก กราฟ IX ที่แสดงข้อมูลอยู่ ณ ปัจจุบัน ถ้ามีการเลือกข้อมูลออกมาดูตามช่วงเวลา ก็จะคำนวณตามกราฟที่พล๊อตของมูลของช่วงเวลานั้นๆ
Question สีสันของกราฟที่แสดงสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
infinityqs03
Answer ได้ สามารถเลือกปรับแต่งสีสันของกราฟที่แสดงข้อมูลได้ตามต้องการ
Question เมื่อปรับแต่งลักษณะสีสันของกราฟไปแล้ว User อื่นจะเห็นกราฟแบบที่เราปรับแต่งหรือไม่
Answer ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน ถ้าผู้ใช้งานเป็น User ธรรมดา เวลาปรับแต่งก็จะสามารถมองเห็นแค่ภายในเครื่องเครื่องเดียว แต่ถ้าผู้ใช้เป็น Admin User คนอื่นๆจะเห็นลักษณะของกราฟตามที่ Admin กำหนด
Question เมื่อมีการ out spec เกิดขึ้นจะทราบได้อย่างไร
infinityqs07
Answer เมื่อวัดค่าจากชิ้นงานแล้ว out spec จากการที่ได้กำหนดเอาไว้นั้น จะมี pop-up เป็น Alarm เกิดขึ้น รวมทั้ง chart ที่พล๊อตข้อมูลก็จะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีแดงเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีชิ้นงานที่ out spec เกิดขึ้น รวมถึงมีสีเหลืองที่แสดงถึงการแจ้งเตือน และสีขาวที่แสดงถึงความปกติ
Question กฏของ SPC ต่างๆ สามารถมีการแจ้งเตือนหรือไม่ว่ามีการเข้ากฎต่างๆ แล้ว
infinityqs08
Answer นอกจากจะมีการแจ้งเตือนในทันทีเมื่อมีการ out spec เกิดขึ้นแล้วยังมีการติดตามข้อมูลเพื่อดูว่ามีสิ่งผิดปกติที่เป็นไปตามกฎของ SPC หรือไม่ ถ้าเมื่อใดก็ตามที่บันทึกข้อมูลแล้วเกิดเข้ากฎที่ตั้งไว้ขึ้นมาก็จะมี pop-up แจ้งเตือนว่าเข้ากฎไหน ซึ่งโปรแกรมมีกฎมาตรฐานให้เลือกเพื่อใช้ในการตรวจสอบได้ตามต้องการ
Question ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลสามารถ export ออกมาได้หรือไม่
infinityqs04
Answer ได้ สามารถส่งข้อมูลออกมาในไฟล์ .txt หรือ .csv ก็ได้
Question สามารถอ่านข้อมูลจากเครื่องมือวัดที่ส่งออกมาในเป็น ไฟล์ .txt ได้เลยหรือไม่
Answer ได้สามารถอ่านและเก็บลงฐานข้อมูลได้จากไฟล์ .txt หรือ .csv เท่านั้นและต้องมีรูปแบบการแบ่งคอลัมที่ชัดเจน ข้อมูลที่เก็บได้จากจุดวัดต่างๆ ต้องเรียงไปตาม row ไม่อย่างนั้นต้องมีการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ของไฟล์นั้นเพื่อให้สามารถเก็บลงสู่ฐานข้อมูลได้
Question ถ้าเครื่องมือวัดเขียนข้อมูลลงtext ไฟล์แล้ว save แล้วก็เขียนใหม่ แล้วก็ save อยู่เรื่อยๆโปรแกรมจะรู้ได้หรือไม่ว่าข้อมูลไหนได้ถูกบันทึกไปแล้ว และถ้ามีการ save มาเร็วๆโปรแกรมจะสามารถอ่านและเขียนลงฐานข้อมูลทันหรือไม่
Answer เมื่อโปรแกรมอ่านข้อมูลและจัดเก็บลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะ clear ข้อมูลเหล่านั้นทิ้งไปทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของข้อมูลใหม่หรือเก่า สำหรับข้อมูลที่ clear ไปถ้าต้องการจะเก็บไว้ก็สามารถทำไฟล์ backup ไว้ได้ข้อมูลก็จะย้ายไปอยู่อีกไฟล์หนึ่ง ในเรื่องของการอ่านข้อมูลไม่ทันนั้น ไม่มีปัญหาเพราะว่าโปรแกรมเขียนข้อมูลลงฐานข้อมูลเร็วอยู่แล้ว
Question สามารถดู chart ต่างๆพร้อมๆกันทีละหลายๆ chart โดยไม่ต้องคลิกเลือกดูทีละ chart ได้หรือไม่
infinityqs05
Answer ได้ ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของผู้ใช้งาน แต่การเปิดดูหลายๆ chart ก็จะทำให้แต่ละchart มีขนาดเล็กลง
Question ในการสุ่มตัวอย่างมาหลายตัวอย่างแล้ววัดค่าซึ่งต้องการแค่ค่าเฉลี่ยของทั้งหมดเป็นแค่หนึ่งจุดในกราฟทำได้หรือไม่
infinityqs06
Answer ได้ ในการเก็บข้อมูลของโปรแกรมจะให้ user กำหนด subgroup นั้นก็คือจำนวนของการที่สุ่มตัวอย่างที่นำมาวัดค่า ซึ่งค่าแต่ละ subgroup จะถูกนำมาเฉลี่ยแล้วพล๊อตเป็นหนึ่งจุดบนกราฟ ส่วนข้อมูลทั้งหมดที่สุ่มเข้ามาก็จะถูกเก็บลงในฐานข้อมูลทั้งหมด
Question สามารถเลือกดูข้อมูลเฉพาะ part หรือเฉพาะ แต่ process ที่เราสนใจได้หรือไม่
Answer ได้ สามารถเลือกเฉพาะ part หรือ processได้ ซึ่งอาจทำปุ่ม  Change part, Change process เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานได้
Question โปรแกรมสามารถส่ง Alarm เป็น SMS ได้หรือไม่ แล้วเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
Answer ได้ แต่ต้องมีการเขียน Application เพิ่มเติมและก็ต้องซื้อในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ง SMS ซึ่งต้องมี SIM ซึ่งก็ต้องเสียค่าบริการให้กับผู้ให้บริการเครือข่าย