ตอบโจทย์! ระบบจัดการสินค้าตามแบบฉบับ Digital Picking Systems

dps001002

ผู้จัดการคลังสินค้าหลายท่านคงปวดหัวกับการจัดสินค้าเพราะเมื่อนำสินค้าไปส่งคำตอบที่ได้ยินอยู่เสมอคือ การจัดสินค้ามีความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ชนิดของสินค้า,จำนวน และสาขาที่ส่ง จากปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าอีกครั้งหรือเสียค่าปรับ แต่ไม่ต้องห่วงครับ วันนี้เราจะมาตอบโจทย์! นำเสนอวิธีการแก้ไขให้กับท่านโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเดิมและง่ายต่อการใช้งานครับ

Digital Picking Systems คือระบบที่ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดสินค้าโดยใช้สัญญาณไฟในการนำทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการใช้เอกสาร
Digital Picking System ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ 2 ทางคือ
1. Pick To Light System หรือระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ
2. Put To Light System หรือระบบวางสินค้าตามสัญญาณไฟ

Digital Picking Systems มีขั้นตอนการทำงานดังนี้
ระบบจะส่งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าไปยังคลังสินค้า โมดูล Pick Tag จะแสดงไฟที่ต่ำแหน่งของสินค้าและแสดงจำนวนสินค้าที่ต้องการหยิบในแต่ละรายการสั่งซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่สินค้ามีไม่เพียงพอกับความต้องการ พนักงงานที่ทำหน้าที่จัดสินค้าสสามารถหยิบสินค้าเท่าที่มีและปรับจำนวนตามที่หยิบจริง โดยปรับที่ปุ่มฟังก์ชันคีย์ที่โมดูล Pick Tag ได้ พร้อมทั้งส่งข้อมูลกลับไปยังระบบการสั่งซื้อเพื่อออกใบ Delivery Order เพื่อส่งลูกค้าต่อไป

ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. DPS device
2. Software ที่ช่วยควบคุมการทำงาน Digital Picking Systems

dps001003

——————————————————-

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ ภัทราวุฒิ บัวทิพย์ 086-303-6607
สามารถเข้าไปดูรายละเอียด DPS device ได้ที่ http://www.riverplus-dps.com

สุดท้ายขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่สละเวลาอ่านบทความนี้ ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบจัดการสินค้าตามที่ท่านต้องการ และหวังว่าผู้อ่านจะนำระบบของเราไปใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ ขอบคุณครับ