ตัวแทนจำหน่าย Industrial Wireless Communication Product

ICP DAS มุ่งเน้นการสรรค์สร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงเทคโนโลยี่ในระบบ Automation มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อระบบการสื่อสารแบบเครือข่าย ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ICP DAS จึงได้นำมาพัฒนาและประยุกต์ ใช้กับระบบ Automation เพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์
ในปีที่ผ่านมา ICP DAS ได้มุ่งพัฒนา เทคโนโลยี M2M (การสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ผ่านระบบเครื่อข่าย) ผลิตภันฑ์ในกลุ่มนี้คือ GSM / GPRS / ZigBee / Wifi wireless and remote maintenance series โดยพันธกิจหลักของ ICP DAS สำหรับผลิตภันฑ์ในกลุ่ม Industrial wireless communication คือการพัฒนาสินค้า ให้สามารถใช้งานได้ดีที่สุดและ เหมาะสมกับทุก solution สามารถลดต้นทุนและง่ายในการดูแลรักษา
iw_01

WLAN Remote Maintenance Device
การสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ (M2M) หรือการ Remote อุปกรณ์เพื่อการบำรุงรักษาและแก้ปัญหาบางอย่าง ทั้งในพิ้นที่เดียวกันที่ไม่ต้องการเดินสายส่งสัญญาณให้ยุ่งยากและสิ้นเปลือง หรือจะเป็นต่างพื้นที่ต่างสาขาก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่านระบบเครือข่าย Internet นอกจากนี้ยัง Support Voice Streaming (บางรุ่น) ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารกันระหว่างสองสถานที่สามารถเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น
iw_15
iw_16
—————————————————————————————————————————————-
สนใจสินค้าติดต่อ คุณ วรภัทร 083-989-5786
http://www.riverplus-automation.com/industrial-wireless.html