• Home
  • Blog
  • Industrial IOT
  • ถึงเวลาขจัดสายเคเบิลให้หมดไป ด้วย Motorola Wireless Enterprise

ถึงเวลาขจัดสายเคเบิลให้หมดไป ด้วย Motorola Wireless Enterprise

motorola20wireless20family
ยุคของการใช้ Network LAN ได้ถึงกาลอวสาน ปัจจุบันเครือข่ายระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ของคุณสามารถจัดการทุกความต้องการได้อย่างแท้จริงด้วยเครือข่ายแบบไร้สาย ทำให้คุณสามารถส่งข้อมูลสำคัญ เสียง และวิดีโอได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือตั้งแต่แบ็กออฟฟิศ
ถึงฟรอนต์ออฟฟิศ อินดอร์ถือเอาต์ดอร์ อาคารถึงอาคาร จนถึงทั่วทั้งเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณประหยัดรายจ่ายและเวลาที่ใช้ในการติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สาย Wireless Enterprise นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่โมโตโรล่า นำธุรกิจเคลื่อนที่มาไว้ในมือคุณ

การประยุกต์ใช้ Motorola Enterprise WLAN ในธุรกิจต่างๆ


1. องค์กรทั่วไป


qqqqqqqqqqq
สำหรับองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมแบบกระจายมีอาคารต่างๆ ตั้งอยู่ห่างไกลกัน หรือไม่ สามารถเดินสายเคเบิลได้ เครือข่ายไร้สายของโมโตโรล่าจะช่วยให้องค์กรเชื่อมต่อแต่ละอาคารได้อย่างยืดหยุ่นด้วยต้นทุนที่คุ้มค่ากว่าเครือข่ายใช้สายแบบเดิมๆ

2. อุตสาหกรรม


wwwwwwwwwwwww
ในโรงงานอุตสาหกรรมการเดินสายเคเบิลหรือไฟเบอร์ในบางจุดอาจมีความซับซ้อนและเสี่ยงต่อความปลอดภัย ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง แต่ด้วยเครือข่ายไร้สายของโมโตโรล่าทำให้โรงงานไม่ต้องกังวลเรื่องสายอีกต่อไป ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายและความปลอดภัย นอกจากนี้ทางโรงงานยังสามารถบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายระยะไกลได้อีกด้วย

3. โรงพยาบาล


eeeeeeeeeee
การเข้าถึง/รับส่งข้อมูลที่รวดเร็วเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งในการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่ทันท่วงที แต่ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมากมายภายในโรงพยาบาล เครือข่ายไร้สายของโมโตโรล่าจะช่วยให้การติดตั้งทำได้สะดวกขึ้นทั้งภายในและภายนอกอาคาร

4. ธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์


rrrrrrrrrrrrrrrrrr
ด้วยเครือข่ายแบบไร้สายจะช่วยให้ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ในตัวอาคารหรือนอกอาคาร บริษัทจึงสามารถบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงเครือข่าย ยังช่วยให้
บริษัทมั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่ถูกเข้าถึงโดยคนที่ไม่มีสิทธฺ์

5. คลังสินค้า


ttttttttttt
การบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดี จำเป็นต้องทราบทุกการเคลื่อนไหวของสินค้าในทุกจุดในคลังสินค้าตั้งแต่การรับสินค้าเข้า การจำแนก การเก็บเข้าชั้น การหยิบสินค้า จนสินค้าออกจากคลัง ด้วยอุปกรณ์แบบพกพา (mobile devices) และเครือข่ายไร้สายจะช่วยให้การ
ติดตามและตรวจนับสินค้าต่างๆ ทำได้สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว