• Home
  • Blog
  • Event
  • ภาพบรรยากาศการอบรม Digital Signage 2013 by Riverplus

ภาพบรรยากาศการอบรม Digital Signage 2013 by Riverplus

20130621_154738
Digital Signage Training
เมื่อวันที่ 21,26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทริเวอร์พลัส ได้จัดอบรมในหัวข้อ “Digital Signage “ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาผ่านทางจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signage) แบรนด์ iNDS ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software แสดงผลทั้งแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว อักษรวิ่งต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในวันดังกล่าว ท่านใดที่พลาดการอบรมในครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดการอบรม Digital Signage ครั้งต่อไปของเราได้ที่ www.riverplus.com