• Home
  • Blog
  • Event
  • ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation & Control Forum

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation & Control Forum

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด ร่วมออกบูธในงานสัมมนา Automation & Control Forum เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ซึ่งริเวอร์พลัสได้นำเสนอเทคโนโลยีในด้าน Automation เพื่อกลุ่มโรงงาน ได้แก่ HMI (Human Machine Interface) ของแบรนด์ Beijer, Industrial Panel PC และ Embedded PC ของแบรนด์ Aplex รวมทั้ง Rackmount PC ของแบรนด์ Portwell

ริเวอร์พลัส ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่าน ที่ได้มาเยี่ยมชมบูธของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับใช้ท่านในอนาคตต่อไป

Photo 5-28-2558 BE, 15 23 22

Photo 5-28-2558 BE, 15 23 34

blog3

blog2

blog1

Photo 5-28-2558 BE, 15 23 54

Photo 5-28-2558 BE, 15 24 17

Photo 5-28-2558 BE, 15 24 09

Photo 5-29-2558 BE, 09 21 29