• Home
  • Blog
  • Event
  • ภาพบรรยากาศงาน Seminar Cognex & ID Reader @ชลบุรี ในวันที่ 29 มิ.ย.2555

ภาพบรรยากาศงาน Seminar Cognex & ID Reader @ชลบุรี ในวันที่ 29 มิ.ย.2555

บริษัท ริเวอร์พลัส ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมฟังสัมมนาเรื่อง Cognex & ID Reader ที่ทางบริษัท ริเวอร์พลัส ได้จัดขึ้น ซึ่งท่านจะได้ความรู้กับไปไม่มากก็น้อยครับ ^^
นี่คือภาพบรรยากาศ บางส่วนภายในงานครับ


หากทางบริษัท ทำผิดพลาดประการใดก็ขอ อภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ แล้วถ้ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติม หรืออยากให้ปรับปรุงอะไรต่างๆ ก็บอกมาได้เลยครับ ทางเรายินดีที่จะปรับปรุงเพื่อนำไปใช้กับงานสัมมนาในครั้งต่อๆ ไปครับ