ระบบ Barcode ในงานอุตสาหกรรม (Industrial ID)

บทความนี้จะกล่าวถึงระบบ Barcode ที่ในยุค 2013 นี้ใครๆ ก็คงรู้จักและคุ้นเคยกับชีวิตประจำวันกันเป็นอย่างดี ทางผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์ตรงจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละประเภท จึงจะเน้นถึงระบบ Barcode ในงานอุตสาหกรรมที่นำเจ้ารหัส Barcode เข้ามามีบทบาทในการทำงานทางด้านอุตสาหกรรมไม่ว่าจะทั้ง อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งขณะนี้ได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเจ้ารหัส Barcode นี้ เข้ามามีบทบาทในด้านอุตสาหกรรมในส่วนไหน ลักษณะหน้าตาของ Barcode เมื่อนำมาใช้ในระบบงานอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้กันนะค่ะ
เริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ Barcode ในงานอุตสาหกรรม เรามาทำความรู้จักเจ้ารหัส Barcode กันเบื้องต้นก่อนนะค่ะ เทคโนโลยีบาร์โค้ดเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการค้า โดยนำบาร์โค้ดมาติดกับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บชื่อ รหัส และราคาของสินค้า หรือทางด้านการจัดการสต๊อกสินค้า ช่วยในการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งนี้การนำบาร์โค้ดมาใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมกันมาก ทว่า คุณสมบัติที่มีอยู่ของบาร์โค้ดแบบ 1 มิตินั้น ยังไม่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากเท่าที่ควร เช่น การบรรจุข้อมูลได้น้อย และการใช้ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ เป็นต้น ดังนั้นจึงทำให้มีการพัฒนาบาร์โค้ด 2 มิติขึ้นมา
บาร์โค้ด 1 มิติ (1 Dimension Barcode)
บาร์โค้ด 1 มิติมีลักษณะเป็นแถบประกอบด้วยเส้นสีดำสลับกับเส้นสีขาว ใช้แทนรหัสตัวเลขหรือตัวอักษรโดยสามารถบรรจุข้อมูลได้ประมาณ 20 ตัวอักษร การใช้งานบาร์โค้ดมักใช้ร่วมกับฐานข้อมูลคือเมื่ออ่านบาร์โค้ดและถอดรหัสแล้วจึงนำรหัสที่ได้ใช้เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลอีกต่อหนึ่ง บาร์โค้ด 1 มิติมีหลายชนิด เช่น UPC EAN-13 หรือ ISBN ดังรูปที่ 1 เป็นต้น ซึ่งบาร์โค้ด 1 มิติเหล่านี้สามารถพบได้ตามสินค้าทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้า
barcode2013_01
บาร์โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode)
บาร์โค้ด 2 มิติเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพิ่มเติมจากบาร์โค้ด 1 มิติ โดยออกแบบให้บรรจุได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน [1] ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้ประมาณ 4,000 ตัวอักษรหรือประมาณ 200 เท่าของบาร์โค้ด 1 มิติในพื้นที่เท่ากันหรือเล็กกว่า ข้อมูลที่บรรจุสามารถใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี เป็นต้นและบาร์โค้ด 2 มิติสามารถถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์โค้ดบางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและถอดรหัสบาร์โค้ด 2 มิติมีตั้งแต่เครื่องอ่านแบบซีซีดีหรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับของบาร์โค้ด 1 มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้ ในส่วนลักษณะของบาร์โค้ด 2 มิติมีอยู่อย่างมากมายตามชนิดของบาร์โค้ด เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายกับบาร์โค้ด 2 มิติ ดังรูปที่ 2 เป็นต้น ตัวอย่างบาร์โค้ด 2 มิติ ได้แก่ PD417, MaxiCode, Data Matrix, และ QR Code
barcode2013_02
มาถึงจุดนี้ทุกท่านคงจะทราบถึงระบบ Barcode เบื้องต้นกันแล้วว่าเป็นอย่างไร มีรูปแบบใดบ้าง ผู้เขียนจะขอเข้าเรื่องระบบ Barcode ในงานอุตสาหกรรมเลยแล้วกันนะค่ะ ทุกวันนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นำระบบ Barcode เข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำรหัส Barcode เข้ามาใช้เพื่อระบุรูปแบบ รุ่น ขนาด หรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสินค้าที่ผลิตออกมาจากสายการผลิต หรือนำระบบ Barcode เข้ามาช่วยในการตรวจสอบว่าสินค้าได้ผ่านกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนมาอย่างถูกต้องโดยการสร้าง Barcode ไว้ที่สินค้า และทุกครั้งที่ผ่านขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนก็จะมีการสแกน Barcode เพื่อ Confirm ความถูกต้องของการผลิตในทุกๆ ขั้นตอน ซึ่งการนำรหัส Barcode มากัดด้วยเลเซอร์หรือการตอกด้วยหัวเข็มลงบนสินค้าอุตสาหกรรมนั้นเรียกว่า DPM (Direct part marking)
barcode2013_03
จากตัวอย่างที่ผู้เขียนได้ยกมาคงทำให้ผู้อ่านพอจะนึกภาพตามและเข้าใจเบื้องต้นได้ว่าระบบ Barcode ในงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นเช่นใด จากนี้ผู้เขียนจะขอลงรายละเอียดระบบ Barcode ในงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทดังนี้ค่ะ
อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automovice Industry)
barcode2013_04
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการติดบาร์โค้ดบนชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลของอะไหล่ชิ้นนั้นๆ เช่น ชื่อรุ่น รหัสอะไหล่ และประเภทของอะไหล่ จากที่ระบบเก่านั้นจะเป็นการใช้การตอกตัวอักษรหรือตัวเลขลงไปบนตัวชิ้นส่วน ทำให้ใช้พื้นที่มากและไม่สะดวกสำหรับการตรวจย้อนกลับหากต้องการข้อมูลจำนวนมาก ดังรูป
barcode2013_05
จากรูป เป็นการแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลลงบนชิ้นส่วนยานยนต์ในรูปแบบเก่า ซึ่งต้องเสียพื้นที่บนชิ้นส่วนเป็นจำนวนมาก และต้องใช้ Code ซึ่งเป็นรหัสหรือตัวเลขที่ซับซ้อนเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้หลายอย่าง ทำให้ไม่สะดวกสำหรับการใช้งานที่ชิ้นส่วนมีพื้นที่จำกัดหรือต้องการเรียกสอบข้อมูลย้อนกลับเป็นจำนวนมาก
รูปตัวอย่าง ชิ้นส่วนยานยนต์ที่นำระบบ Barcode เข้าใช้งานในกระบวนการผลิต
barcode2013_06
รูปตัวอย่าง ชิ้นส่วนยานยนต์ที่นำ Barcode เข้ามาใช้งานในกระบวนการผลิตแบบ DPM (Direct part marking)
barcode2013_07
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry)
barcode2013_08
สามารถนำเอาระบบบาร์โค๊ด มาช่วยเหลือ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry) เช่น จำแนกสินค้า รหัสสินค้า สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อการทำงานให้รวดเร็ว แม่นยำและ ทันต่อการแข่งขันของตลาด จึงได้นำเอาระบบบาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทุกชิ้นส่วน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้
barcode2013_09
รูปแสดงตัวอย่าง การนำระบบ Barcode เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
barcode2013_10
barcode2013_11
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีกระบวนการผลิตหลากหลายขั้นตอนและผลผลิตของแต่ละขั้นตอนนั้นยังสามารถนำไปใช้งานต่อได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น สินค้าหนึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการขั้นต้นแล้วก็จะสามารถนำไปบริโภคโดยตรงทันที หรือนำไปผ่านกระบวนการปรุง การแปรรูปอย่างง่าย ไปจนถึงการแปรรูปขั้นสูงขึ้นไปได้เช่นเดียวกัน
barcode2013_12
ในกระบวนการผลิต ทุกวันนี้สิ่งที่ต้องคำนึง และปฎิบัติคือ การทำงานให้รวดเร็ว แม่นยำและทันต่อการแข่งขันของตลาด ตรวจสอบได้ จึงได้นำเอาระบบบาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทุกชิ้นส่วน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้ สามารถนำเอาระบบบาร์โค๊ด มาช่วยเหลือ ในกระบวนการต่างๆได้ เช่น
1. ปรับปรุงวิธีการดำเนินการอย่างรวดเร็วในสายการผลิต
2. ลดการสูญเสียวัสดุ
3. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
4. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น
5. ใช้ระบบ Barcode สำหรับคัดแยกชนิดของอาหารและผลิตภัณฑ์
รูปแสดงตัวอย่าง ลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารที่นำระบบ Barcode มาใช้ในการคัดแยกสินค้า
barcode2013_13
ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และเวชภัณฑ์ (Medical/ Pharmaceuticals)
ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และเวชภัณฑ์นั้นนำระบบ Barcode เข้ามาใช้งานเพื่อกำหนดความถูกต้องของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือแพทย์นั้นๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมด้านนี้เน้นทางด้านความปลอดภัยสำหรับผู้อุปโภคและบริโภคมากโดยเฉพาะเรื่องยาจะต้องสามารถสืบย้อนกลับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้มีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น และเนื่องด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องมือผ่าตัดนั้นมีขนาดที่เล็ก ทำให้ต้องนำ Barcode เข้ามาใช้งานเพื่อความเหมาะสม
barcode2013_14
barcode2013_15
รูปแสดง การนำ Barcode มาใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์และเวชภัณฑ์
จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้เขียนบทความหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์และความเข้าใจในระบบ Barcode สำหรับงานอุตสาหกรรมกันไม่มากก็น้อยนะค่ะ ส่วนบทความหน้าผู้เขียนจะมาเพิ่มความเข้าใจในเรื่อง Barcode ในงานอุตสาหกรรมกันว่า Barcode อุตสาหกรรมพวกนี้จะใช้เครื่องมือหรือวิธีการอย่างไรในการอ่านและถอดรหัสสำหรับ Application ต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมกันนะค่ะ อย่าพลาดโปรดติดตามในบทความต่อไปค่ะ