ลักษณะของ Touch screen แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

หน้าจอ Touch Screen แบบ Resistive

เทคโนโลยี Resistive ถือว่าเป็นแบบที่ประหยัดและเหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆได้กว้างขวาง เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าที่ใช้เครื่อง POS งานควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ในอุปกรณ์พกพาอย่าง PDA, Mobile เป็นต้น จอTouch Screen แบบ Resistive จะประกอบด้วย เลเยอร์ด้านบนที่ยืดหยุ่นและเลเยอร์ด้านล่างที่อยู่บนพื้นแข็งคั่นระหว่าง 2 เลเยอร์ด้วยเม็ดฉนวนซึ่งทำหน้าที่แยกไม่ให้ด้านในของ 2เลเยอร์สัมผัสกันเพราะด้านในของ 2 เลเยอร์นี้จะเคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงในเวลาสัมผัสจะมีการปล่อยกระแสที่เลเยอร์สารตัวนำ และเมื่อคุณกดที่ Touch Screen จะทำให้วงจร 2 เลเยอร์ต่อถึงกัน จากนั้นวงจรควบคุมก็จะคำนวณค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งจะแตกต่างไปตามตำแหน่งที่สัมผัสเมื่อคำนาณค่ากระแสตามแนวตั้งและแนวนอนก็จะได้ตำแหน่งที่สัมผัสบนหน้าจอ

resistive touch screen 1

ข้อดีของจอ Touch Screen แบบ Resistive
• ความทนทานต่อสิ่งสกปรก, ฝุ่น, น้ำ
• ราคาไม่แพง
• ใช้อะไรสัมผัสก็ได้
• กินไฟน้อย

ข้อเสียของจอ Touch Screen แบบ Resistive
• เกิดการเลื่อนของจุดได้ง่ายต้องทำ Calibration อยู่บ่อยครั้ง
• เสียหายจากวัตถุมีคมได้ง่าย

หน้าจอ Touch Screen แบบ Capacitive

เทคโนโลยี Capacitive มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งความทนทานความโปร่งแสงมักเป็นที่นิยมใน Application ประเภท เกมส์ Entertrainment, ATM, Kiosk อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม และ POS โครงสร้างของ TouchScreen แบบ Capacitive นั้นประกอบด้วยแผ่นแก้วเคลือบผิวด้วยอ็อกไซด์ของโลหะแบบโปร่งแสง เมื่อถึงเวลาการใช้งานก็จะมีการป้อนแรงดันไฟฟ้าที่มุมทั้งสี่ของ Touch Screen เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งแผ่น ผู้ใช้จะต้องใช้นิ้วมือเปล่าๆสัมผัสที่จอเพื่อดึงกระแสจากแต่ละมุมที่ให้แรงดันตกลงจากนั้นแผงวงจรควบคุมก็จะคำนวณเป็นตำแหน่งที่สัมผัสได้

capacitive touch screen 2

ข้อดีของจอ Touch Screen แบบ Capacitive
• มีความคมชัด แสงจากหน้าจอสามารถผ่านออกมาได้ ภาพจึงชัด
• หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด
• ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเพี้ยนไปจากที่สอบเทียบตำแหน่งเอาไว้
• สามารถสัมผัสด้วยนิ้ว

ข้อเสียของจอ Touch Screen แบบ Capacitive
• ความไวของตัวอุปกรณ์จะด้อยลงได้เมื่อถูกรบกวนจากสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์
• ราคาที่ค่อนข้างสูง
• กินพลังงานมาก
• มีปัญหากับแสงรบกวนภายนอก

หน้าจอ Touch Screen แบบ Surface-acoustic-wave (SAW)

ด้วยความโดดเด่นในเรื่องความคมชัดสูงความเม่นยำทำไห้มีการใช้งานเทคโนโลยี Acousttic wave ใน Application Kiosk Touh Screen แบบนี้จะมีตัวส่งสัญญานซึ่งยึดติดไว้ที่ขอบกระจกเพื่อส่งสัญญานอุลตร้าโซนิกส์ไปทั้งสองระนาบ คลื่นเสียงนี้จะสะท้อนผ่านไปทั้งพื้นผิวของกระจกมายังเซ็นเซอร์อีกด้านหนึ่ง เมื่อมีการสัมผัสด้วยนิ้วหรือสไตตัลที่มีปลายอ่อน จะมีการดูดซับพลังงานจากคลื่นเสียง ทำให้แผงควบคุมสามารถวัดตำแหน่งการสัมผัสได้จากการเปลี่ยนแปลงขนาดของคลื่นเสียง

saw acusttic wave touch screen

ข้อดีของจอ Touch Screen แบบ Saw-acousttic-wave
• ภาพจะมีความคมชัด
• มีความทนทานมาก
• มีความแม่นยำสูง
• มีความสามารถในการตรวจจับตามแนวลึก (แกน Z)ได้ด้วย
• แผ่นแก้วด้านหน้ามีความคงทน

infrared touch screen1

หน้าจอ Touch Screenแบบ Infrared

Touch Screen แบบ Infrared จะถูกใช้งานในจอแสดงผลขนาดใหญ่ในสถาบันการเงินและทางการทหาร เทคโนโลยีนี้ทำงานโดยการตรวจจับแสง ดังนั้น แทนที่จะมีแผ่นแก้วอยู่หน้าจอเหมือนกับเทคโนโลยีอื่น แต่จะทำเป็นกรอบแทน ภายในกรอบจะมีแผงของแหล่งกำเหนิดแสงที่เรียกว่า LED ที่ด้านหนึ่งพร้อมกับตัวตรวจจับแสงที่ด้านตรงข้ามกัน จึงเป็นเสมืิอน Grid ของลำแสงทั้งจอ เมื่อมีวัตถุใดสัมผัสก็จะไปตัดลำแสงไม่ให้ผ่านไปถึงตัวตรวจจับแสง ทำให้แผงควบคุมสามารถทราบตำแหน่งพิกัดสัมผัสได้

ข้อดีของจอ Touch Screen แบบ Infrared
• แสงผ่านได้ 100% เนื่องจากไม่มีอะไรมาบังหน้าจอ
• มีความแม่นยำสูง

ตารางเปรียบเทียบจอ Touch Screen

compare touch screen