Data Logger พร้อมวิธีประยุกต์ใช้งาน

Data Logger Solution

คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นสัญญาณชนิดต่างๆ โดย Data logger จะมี Memory สำหรับเก็บค่าที่วัดได้ของสัญญาณตาม การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลของอุณหภูมิความชื้น, แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความดัน, การไหล และอื่นๆ ช่วงเวลาการบันทึกที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการอ่านข้อมูลจาก Memory ของ Data logger สามารถนำรายงาน มาวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว และแน่นอน ไม่มีปัญหาที่เกิดจากคนบันทึกผิดพลาด และการหยุดงาน สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการใช้งานในการเก็บข้อมูลเพื่อทำการบันทึกแสดงรายละเอียดการใช้งาน

Function of data logger

datalogger_solution

Data Logger จะรับค่าที่จะบันทึกจากตัว Sensor นำมาผ่าน Signal Convertor เพื่อทำการแปลงสัญญาณที่รับมาให้เป็นสัญญาณที่ A/D ของ Data Logger นำมาใช้ในการแปลงให้เป็นข้อมูล Digital หลังจากนั้น Data Logger อาจนำข้อมูล Digital นั้นมาประมวลผลหรือนำข้อมูลมาเช็คเพื่อทำการส่ง Alarm ไปเตือนผู้ใช้ว่าข้อมูลมีค่ามากไปหรือน้อยไปได้แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ไปเก็บบันทึกใน Memory ของ Data logger หรือนำมาแสดงผลบนหน้าของ Data Logger หรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้

3763143_orig

คุณลักษณะ

 • การตรวจสอบและการเข้าถึงระยะไกล, การแก้ไขข้อมูลผ่าน HMI
 • ความปลอดภัยด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
 • การแจ้งเตือน (Alarm)
 • สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาที่บันทึกได้
 • บันทึกข้อมูลที่มีความหลากหลายของรูปแบบไฟล์(.txt , .csv , binary file)
 • การจัดเก็บข้อมูลในการ์ด Micro SD
 • อัพโหลดข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ (Web HMI or FTP)
 • ส่งข้อมูลที่บันทึกผ่าน E-mail

ความละเอียด(Resolution)

datalogger_res
ความละเอียดของค่าที่ได้จาก การวัดขึ้นอยู่กับ A/D ของ Data Logger ที่เลือกใช้ว่ามีจ านวน bit เป็นเท่าไร โดยที่จำนวน bit ยิ่งมากเท่าไรก็จะได้ ค่าที่วัดละเอียดมากเท่านั้น
เครื่องคอมพิวเตอร์กับการใช้งาน Data logger

 • เพื่อใช้กำหนด Communication กับ Data logger
 • เพื่อใช้กำหนดรูปแบบการทำงาน (Configuration) ของ Data logger
 • เพื่อใช้ในการแสดงค่าของข้อมูลแบบ Real Time หรืออ่านข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ใน Data logger มานำเสนอในภายหลัง
 • เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
 • สร้าง Report, รูปกราฟ, สำหรับนำมาแสดงผลบนหน้าจอหรือพิมพ์ออกมาได้

ขนาดของ Memory ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

 • ช่วงเวลาทั้งหมดที่เราต้องการให้ Data logger เก็บบันทึกข้อมูล (Recording Duration)
 • ค่า Sampling Time ที่เราต้องการใช้ในการบันทึกข้อมูล โดย Recording Duration / Sampling Time = จำนวน Record ที่สามารถบันทึกได้ของ Memory

ส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface)
เลือกตามรูปแบบการใช้งานที่ต้องการ ซึ่งมีหลายรูปแบบดังนี้

 • มีหน้าจอแสดงผลและปุ่มกดสำหรับใช้งานที่ตัว Data Logger (Front Panel & Display)
 • จอสัมผัส (Touch Screen)
 • อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลแบบมือถือ (Hand-held / Remote Programmer)
 • ใช้เครื่อง Computer ในการติดต่อและทำงานกับ Data Logger

การติดต่อสื่อสารระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์กับ Data Logger

การสื่อสารมีหลายรูปแบบหรือมาตรฐานที่ใช้ในการติดต่อดังนี้ RS232 , RS422,  RS485,  USB,  IEEE1394,  GPIB,  SCSI , TTL,  Parallel, Ethernet,  Modem,  Radio / Telemetry

ซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะสมกับการใช้งานคนละรูปแบบกัน เช่น ถ้าเราสามารถต่อสาย จากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับ Data Logger ในระยะใกล้ๆได้และทำการติดต่อกับ Data Logger เพียงตัวเดียวก็อาจใช้ Data Logger ที่ใช้มาตรฐาน RS232 หรือถ้าต่อสาย ระยะใกล้ๆได้ แต่ต้องการติดต่อกับ Data Logger หลายๆตัวพร้อมกันได้ ก็อาจใช้ Data Logger ที่ใช้มาตรฐาน RS485 หรือถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้งานกับ Data Logger อยูไกลจาก Data Logger มากๆ ก็อาจจะใช้ Data Logger ที่สามารถใช้ Modem ในการ ติดต่อสื่อสารแทน เป็นต้น

Data Presentation

การนำเสนอข้อมูลที่ได้จาก Data Logger นั้น สามารถนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบตาราง (Table) หรือ รูปกราฟ (Graph) โดยใช้ Program ในการนำเสนอ เช่น Microsoft Excel เป็นต้น

datalogger_present

การประยุกต์การใช้งาน

Application 1

datalogger_app1

Application 2

datalogger_app2

อุปกรณ์ Data logger

ICP DAS : WinPAC -5000 Series

WP-5147_la01 - Copy
Highlight Information
: PXA270, 520 MHz CPU
: Windows CE .NET 5.0 Core
: Embedded ISaGRAF Ver.3 SoftLogic (IEC 61131-3)
: Support Soft-GRAF HMI
: Hard Real-Time Capability
: 64-bit Hardware Serial Number for Software Protection
: Microphone-In and Earphone-out
: I/O Expansion Bus
: VGA Port Output
: Dual 10/100M Ethernet Ports
: 3 Serial Ports (RS-232/485)
: Operating Temperature: -25 ~ +75 °C
Download Datasheet

SIXNET : IPm2m Industrial RTU & Datalogger

Ipm2m_1_2Highlight Information
: Datalogging and timestamping, trending, alarm logging, and sequence of events
: Stand alone control of remote sites IEC 61131 ISaGRAF and high level C++ programming
: Limitless multi-user connectivity; telephone, Internet, and wireless telemetry, 10/100 Ethernet plus up to 2 com ports
: Advanced communication capabilities report on exception, store & forward, peer to peer
: True open system design, Ethernet TCP, Modbus, Linux, OPC & more n Small to large applications, scalable from 1 to 1,000+ stations
: Embedded Linux open source software, add applications, I/O drivers & much more
Download Datasheet
————————————————————
สนใจสินค้าติตต่อได้ที่ คุณ วรภัทร 095-372-2788

 
*หากต้องการรับ E-Newsletter จาก Riverplus สามารถกดลงทะเบียนได้ฟรี! คลิก