• Home
  • Blog
  • Vision Systems
  • เครื่องอ่านบาร์โค้ดในงานอุตสาหกรรม (Industrial ID Readers)

เครื่องอ่านบาร์โค้ดในงานอุตสาหกรรม (Industrial ID Readers)

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกๆ ท่าน จากบทความที่แล้วเรื่องระบบ Barcode ในงานอุตสาหกรรม (Industrial ID) ซึ่งผู้เขียนได้เกริ่นนำถึงการนำระบบ Barcode มาใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมต่างๆ รูปแบบหน้าตาของเจ้า Barcode ในแต่ละอุตสาหกรรมไปแล้วนั้น มาถึงในบทความนี้ผู้เขียนจะนำเสนอเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้าใจในส่วนการอ่านบาร์โค้ดอุตสาหกรรมต่างๆ ว่าสามารถใช้เครื่องอ่านชนิดใดหรือวิธีการใดในการอ่านเจ้ารหัสบาร์โค้ดพวกนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพ รวมถึงการประหยัดต้นทุนในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการแข่งขันสูงในขณะนี้
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่าย (Image-based Barcode Readers) กันก่อนนะค่ะว่าคืออะไร มีหน้าที่การทำงานอย่างไร จะแตกต่างกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์สแกน (Laser Scanner) มากน้อยเพียงใด ตามไปดูกันค่ะ
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่าย (Image-based Barcode Readers)
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่าย คืออุปกรณ์ที่จะนำมาทดแทนเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร สินค้าบริโภค บริโภค เวชภัณฑ์ และรถยนต์ แต่เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนจากระบบอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์มาเป็นระบบอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายนั้นมีสิ่งที่ควรต้องคำนึงถึง คือ ต้นทุนที่สูงขึ้น
แต่ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีของหน่วยประมวลผลขนาดเล็ก เซ็นเซอร์อ่านภาพ และกระบวนการในการถอดรหัสที่ทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายมีราคาต่ำและมีความสามารถที่ดีเป็นที่สนใจมาทดแทนเครื่องอ่านบาร์ดค้ดแบบเลเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้
Cognex001
ตอนนี้ทุกท่านคงได้รู้จักกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายกันบ้างแล้วนะค่ะ ต่อไปผู้เขียนจะขอลงรายละเอียดถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าเครื่องอ่านนี้กันค่ะ ว่าทำไมในระบบอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้ใช้งานเจ้าอุปกรณ์นี้กันอย่างเผยหลาย
ประสิทธิภาพการอ่านบาร์โค้ด (READ RATE PERFORMANCE)
สิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ดีคือ อัตราการอ่าน (Read Rate) อัตราการอ่านคือจำนวนบาร์โค้ดที่อ่านได้หากด้วยจำนวนบาร์โค้ดที่มี โดยทั่วไปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยใกล้เคียง 100% คือดีที่สุด หรืออาจจะพูดได้ว่าอัตราการอ่านคือการวัดความเชื่อถือได้ของเครื่องอ่านบาร์โค้ดว่าจะสามารถอ่านบาร์โค้ดได้ดีเพียงใด เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายไม่ใช่การอ่านบาร์โค้ดจากแสงเลเซอร์เพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นแต่จะอ่านบาร์โค้ดจากภาพทั้งหมดและจะใช้กระบวนการในการชดเชยส่วนของบาร์โค้ดที่เสียหายหรือสูญหายซึ่งเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายสามารถเพิ่มความชัดเจนของบาร์โค้ดจากแสงไฟภายในเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ไม่สามารถอ่านเห็นได้รวมถึงบาร์โค้ดที่ใช้หมึก UV ซึ่งในกรณีแบบนี้ เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายจะมีอัตราการอ่านที่ดีกว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์
Cognex002
การอ่านโค้ดในทิศทางที่หลากหลาย (OMNIDIRECTIONAL CODE READING)
อ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายสามารถอ่านบาร์โค้ดได้ในหลากหลายทิศทางในการอ่านครั้งเดียว ซึ่งเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ต้องทำการอ่านหลายรอบ และไม่เพียงแต่จะอ่านบาร์โค้ดปกติได้แต่ยังสามารถอ่านบาร์โค้ดได้ในหลายทิศทางอีกด้วย
Cognex003
การอ่านโค้ด 2 มิติ (2D CODE READING)
ในหลายอุตสาหกรรมมีการใช้งานโค้ด 2 มิติ เช่น Data Matrix และ QR Code ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลได้มากขึ้นในกรณีที่ทำเป็นโค้ด 2 มิติเพื่อช่วยในการติดตามกระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง โค้ด 2 มิติส่วนใหญ่จะมีการใช้งานร่วมกับโค้ด 1 มิติในกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ไม่สามารถอ่าน Data Matrix และ QR Code ได้ ซึ่งเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายยังสามารถอ่านโค้ด 2 มิติที่อยู่ในส่วนที่อ่านได้ยาก ปกติแล้วโค้ด 2 มิติจะถูกสร้างโดยแสงเลเซอร์ หรือการตอกเข็ม (Dot Peening) โดยตรงไปที่พื้นผิวเรียบ แต่กับพื้นผิวที่ไม่สมบูรณ์หรือพื้นที่โค้ง เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายก็สามารถอ่านโค้ดได้เช่นเดียวกัน
Cognex004
การอ่านโค้ดหลายๆ โค้ดพร้อมกันและอัตราของผลลัพธ์ที่ได้ (MULTIPLE CODE READING AND OUTPUT CAPABILITY)
ด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายหลายๆ รูปแบบที่มีในปัจจุบันจะมีความสามารถไม่เท่ากัน ระบบที่ดีที่สุดจะสามารถอ่านบาร์โค้ดหลายโค้ดพร้อมกันและหลายรูปแบบได้ โดยสามารถให้ผู้ใช้ล๊อกลำดับในการอ่านโค้ดได้เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้ในกระบวนการผลิต ในหลายๆ การใช้งานลำดับในการอ่านข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ การที่สามารถอ่านโค้ดได้หลายๆ โค้ดพร้อมกันในภาพหนึ่งภาพนั้นสามารถทำได้ในการตั้งค่าแบบง่ายๆ ใน Software DataMan ของ Cognex
Cognex005
รูปแสดง ตัวอย่างโปรแกรมการตั้งค่าการอ่านหลายๆ โค้ดของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่าย Cognex DataMan
การจัดเก็บภาพบาร์โค้ด (IMAGE ARCHIVING)
ในกรณีที่เป็นการอ่านบาร์โค้ดด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่าย จะไม่มีการตอบสนองใดๆ เลยถ้าไม่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ ดังนั้นข้อดีสำหรับ เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายคือการที่มีภาพบาร์โค้ดเกิดขึ้นไม่ว่าจะอ่านโค้ดนั้นๆ ได้สำเร็จหรือไม่ และสามารถจะนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขหรือค้นหาสาเหตุได้ว่าเพราะเหตุใดการอ่านโค้ดจึงไม่สามารถทำได้ เช่น ภาพบาร์โค้ดสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามองไม่เห็นบาร์โค้ดหรือมีบางส่วนของบาร์โค้ดหายไป ในอุตสาหกรรมรถยนต์ อวกาศ และเวชภัณฑ์โดยทั่วไปจะใช้ภาพในการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต
Cognex006
รูปแสดง หน้าต่างโปรแกรมสำหรับตั้งค่าการเก็บภาพของบาร์โค้ดด้วยโปรแกรม Cognex DataMan
ปรับตั้งและใช้งานง่าย (EASE OF SETUP AND DEPLOYMENT)
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายมีวิธีการติดตั้งในแต่ละขั้นตอนที่เข้าใจง่ายและสามารถแสดงผลของการปรับตั้งค่าให้เห็นด้วย อีกทั้งการเห็นภาพในการปรับตั้งค่าทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจถึงตำแหน่งในการถ่ายภาพและใช้งานง่ายขึ้นด้วย
Cognex007
รูปแสดง ตัวอย่างโปรแกรมการตั้งค่าตำแหน่งการอ่านโค้ดของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่าย Cognex DataMan
แสดงให้เห็นระดับคุณภาพของบาร์โค้ด (BARCODE QUALITY FEEDBACK)
ในกระบวนการผลิตคุณภาพของบาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพื่อที่จะทำให้ตัวอ่านสามารถอ่านบาร์โค้ดได้นั่นเอง เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายสามารถแสดงให้ความเห็นถึงคุณภาพของการพิมพ์โค้ดเพื่อนำกลับไปปรับปรุงคุณภาพของการพิมพ์ให้ดีขึ้นได้
การแสดงผลและการเชื่อต่อ (VISUALIZATION AND COMMUNICATION)
เมื่อมีการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่าย ผู้ใช้สามารถตรวจดูสถิติของอัตราการอ่านและดูภาพบาร์โค้ด ที่อ่านมาได้เพื่อทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงขั้นตอนในการทำงานและเพื่อให้สามารถรู้ว่ามีความผิดปกติในขั้นตอนใด ในกรณีที่เครื่องอ่าน อ่านโค้ดไม่ได้ การส่งภาพกลับมาให้ผู้ใช้เห็นนั้น ช่วยให้เห็นว่าเครื่องกำลังดำเนินการใดอยู่ ผู้ใช้สามารถปรับตั้งแก้ไขเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ง่ายขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายยังสามารถเชื่อมต่อกับรูปแบบเครือข่ายต่างๆ ภายในของบริษัทได้ เช่น Ethernet/IP and Profinet หรือแม้แต่การเชื่อมต่อโดยตรงกับ ระบบ PLC (Programmable Logic Control) เป็นต้น การเชื่อมต่อเหล่านี้สามารถทำให้ผู้ใช้งานสังเกตและควบคุมการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้อีกด้วย
Cognex008
มาถึงตอนนี้ทุกๆ ท่านคงเข้าใจคุณสมบัติของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายในงานอุตสาหกรรมกันไม่มากก็น้อยนะค่ะ ในบทความหน้าผู้เขียนจะมาอธิบายในเชิงปฎิบัติกันถึงโปรแกรมการอ่านของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่ายกันนะค่ะว่า การติดตั้ง การทำงาน การตั้งค่าโปรแกรม ยากง่ายเพียงใด ติดตามอ่านกันในบทความหน้านะค่ะ