• Home
  • Blog
  • Automation Solutions
  • เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!
PLC_Promotion2013_001
ถึงเวลาเปลี่ยน PLC รุ่นเก่าของคุณแล้วหรือยัง ???
ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญ มักประสบปัญหาการผลิตที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักรขัดข้อง / เสียหาย อันเกิดจากการใช้ PLC รุ่นเก่าในการควบคุม ซึ่งส่งผลถึงความปลอดภัยของพนักงานและทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นควรเปลี่ยน PLC รุ่นเก่าของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เพราะ PLC รุ่นใหม่มีเสถียรภาพในการทำงานที่สูงกว่า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้พร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ทำไมต้อง “เปล่ี่ยน” ???
– PLC รุ่นใหม่ เป็นเทคโนโลยีล่าสุด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและลดปัญหาที่ส่งผลถึงกระบวนการการผลิตได้
– ได้รับการสนับสนุนด้านการให้ข้อมูลและคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
– PLC รุ่นเก่าจะมีราคาสูง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีล้าหลัง ทำให้ยากต่อการหาซื้อชิ้นส่วนในการประกอบ
– ไม่สามารถหาซื้อ PLC รุ่นเก่าได้ เนื่องจาก ถูกสั่งยกเลิกการผลิต จากบริษัทผู้ผลิตต่างจาก PLC รุ่นใหม่ ซึ่งมีการผลิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
————————————————————————————————————————
ต่อติดสอบถามได้ที่ 083-989-5786 (ภัทร) Sale Engineer
[email protected]