10 เหตุผลที่ควรเลือก Image-based Barcode Readers

10_000 เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย (Image-based Barcode Readers) กำลังเริ่มเข้ามาแทนที่เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์สแกน (Laser scanners) อย่างรวดเร็วในวงกว้างของอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วย Food, Beverage, Consumer goods, Pharmaceutical, และ Logistics แต่เมื่อมีการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วยเลเซอร์สแกนมาเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายแล้ว หลายคนจึงอาจคิดว่าเป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูง ต้องขอบคุณความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย ไม่ได้เพียงแค่เทียบราคากับเครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วยเลเซอร์สแกนได้เท่านั้น แต่มันยังมีความสามารถที่มากกว่า วันนี้เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายส่วนใหญ่สามารถเอาชนะอุปสรรคด้านเทคนิคและในเรื่องของราคา ทั้งในปัจจุบันยังได้เสนอทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วยเลเซอร์สแกนในทางอุตสาหกรรมในด้านของกระบวนการผลิต 10_00011 ในการใช้งาน รุ่นล่าสุดของเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วยเลเซอร์สแกนอย่างแท้จริง ภายใต้ขอบเขตการใช้งานในส่วน ต่อไปนี้ 1. ประสิทธิภาพการอ่านบาร์โค้ด 2. อ่านบาร์โค้ดได้รอบทิศทาง 3. อ่าน 2-D Codes 4. อ่านหลายโค้ดพร้อมกันและความสามารถในการส่ง O/P 5. ความน่าเชื่อถือในระยะยาว 6. แสดงให้เห็นภาพที่ตรวจสอบ 7. การเก็บภาพ 8. ข้อเสนอแนะของบาร์โค้ดที่อ่านได้ 9. หลากหลายการเชื่อมต่อ 10. รองรับการตรวจสอบในอนาคต เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนจากเลเซอร์สแกนเนอร์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะพิจารณาถึงข้อได้เปรียบต่างๆ ของเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย ที่จะเกิดขึ้น ด้วย 1. ประสิทธิภาพการอ่านบาร์โค้ด (Read Rate Performance) 10_001 แนวทางที่สำคัญที่สุดในการที่จะตรวจสอบว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดมีประสิทธิภาพหรือไม่ นั้นก็คือ ประสิทธิภาพการอ่านบาร์โค้ด สำหรับอัตราการอ่าน (Read Rate)คือ จำนวนของบาร์โค้ดที่อ่านได้หารด้วยจำนวนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งปกติจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และใกล้เคียงกับ 100% นั้นคือใช้งานได้ดี กล่าวในอีกทางหนึ่ง อัตราการอ่าน คือ ค่าที่ใช้วัดว่าเครื่องอ่านมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพต่อบาร์โค้ดที่มองเห็นในกระบวนการตรวจสอบอย่างไร โดยเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายจะมองเห็นบาร์โค้ดทั้งหมด ไม่ได้เห็นเพียงแค่บรรทัดเดียว มันจึงสามารถใช้อัลกอริทึมขั้นสูง ในการเอาชนะ Quite Zone Violations และปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลให้บาร์โค้ดเกิดความเสียหายและทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์สแกนมีปัญหามากที่สุด นอกเหนือจากนี้ เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ให้แสงสว่างจากภายนอก เพื่ออ่านโค้ดที่เลเซอร์สแกนมองไม่เห็นไปจนถึงบาร์โค้ดที่ถูกปริ้น ด้วยหมึก UV ในส่วนนี้เองเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายจึงสามารถเก็บอัตราการอ่านได้มากกว่า แม้กระทั่งบาร์โค้ดที่มีความท้ายทายมากๆ ที่เลเซอร์สแกนเนอร์ไม่สามารถอ่านได้ 2. อ่านบาร์โค้ดได้รอบทิศทาง (Omnidirectional Code Reading) 10_002 เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายเพียงตัวเดียวก็สามารถอ่านบาร์โค้ดในหลายๆ ทิศทางได้ภายในมุมมองเดียว ตรงกันข้ามกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์สแกนที่ต้องใช้หลายตัว แล้วยังต้องการการตั้งค่าให้ใช้งานร่วมกัน เพื่อใช้งานในการอ่านบาร์โค้ดในกรณีที่แนวของบาร์โค้ดไม่ได้มาในรูปแบบเดิมทุกครั้ง เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายไม่เพียงจัดการกับปัญหา Typical Ladder หรือ Picket Fence ของบาร์โค้ด แต่ยังสามารถระบุตำแหน่งและอ่านบาร์โค้ดในแนวต่างๆ ได้ด้วย 3. อ่าน 2-D Codes (2-D Code Reading) 10_003 ในหลายๆ อุตสาหกรรมต่างเปลี่ยน 1-D Barcodes ไปเป็น 2-D Codes เช่น Data Matrix หรือ QR Codes ซึ่งข้อมูลจะสามารถเก็บใน 2-D Codes ได้มากขึ้น เพื่อช่วยในด้านกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ย้อนกลับตลอดไปจนถึงกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน หลายครั้ง ที่ 2-D Codes ถูกใช้ควบคู่กับ 1-D Barcodes ในกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามเลเซอร์สแกนเนอร์ไม่สามารถอ่าน Data Matrix หรือ QR Codes ได้ ในทางตรงกันข้าม เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายสามารถอ่าน 2-D Codes ได้เหมือนกับ 1-D Barcodes อย่างเชื่อถือได้ และแม้กระทั้งอ่านทั้ง สองอย่างพร้อมกัน ในความเป็นจริงเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย มักจะถูกออกแบบให้อ่าน 2-D Codes ที่มีความยากมากๆ ที่ถูกทำเครื่องหมายลงบนพื้นผิวของชิ้นงาน (ที่เรียกกันว่า Direct Part Mark หรือ DPM) ซึ่ง 2-D Codes มากมายที่ถูกทำเครื่องหมายลงบนชิ้นงาน โดยใช้เลเซอร์แกะสลัก (Laser Marking) หรือใช้มุดตอก (Dot Peen Marking) เพื่อสร้าง DPM ที่มีความคงทน แม้จะมีความยากลำบากในการอ่าน อันเนื่องมาจากเครื่องหมายที่ด้อยคุณภาพหรือโค้ดที่ถูกทำเครื่องหมายลงบนพื้นผิวที่มีความท้าทายอย่างแก้ว หรือบางสิ่งที่มีความโค้งงอ ก็สามารถอ่านได้ด้วยอัลกอริทึมการอ่านโค้ดขั้นสูง ที่มีความน่าเชื่อถือ 4. อ่านหลายโค้ดพร้อมกันและความสามารถในการส่ง O/P (Multiple Code Reading and Output Capability) ด้วยการที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายหลายรูปแบบที่ปรากฎในวันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการสังเกตว่าแต่ละแบบมีความสามารถที่ไม่เท่ากัน เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ดีจะใช้อัลกอริทึมขั้นสูง ในการบอกตำแหน่งและสามารถถอดรหัสได้หลายโค้ดของโค้ดหลากหลายประเภท (1-D หรือ 2-D) เครื่องอ่านบาร์โค้ดเหล่านี้ยังต้องยินยอมให้ผู้ใช้ปรับแต่งเพื่อเรียงลำดับของข้อมูลที่อ่านได้ เพื่อให้ง่ายต่อการรวมเครื่องอ่านให้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการผลิต ในการใช้งานหลายรูปแบบ ลำดับของการถอดรหัสของข้อมูลที่ได้จากเครื่องอ่านจึงมีความสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น มันอาจจะบอกว่าหลอดทดลองรหัสนี้ถูกอ่านมาจากไหน หรือชิ้นส่วนใดบนพาเลทถูกเก็บอยู่ตำแหน่งใดนอกเหนือจากนัั้น เครื่องอ่านบาร์โค้ดขั้นสูงน้ี มี Scripting Languages ที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งยินยอมให้ผู้ใช้สามารถกำหนดตรรกะต่างๆ ได้เอง อาทิเช่น ยืนยันว่าข้อมูลใน 1-D Barcode เหมือนกับข้อมูลใน 2-D Code หรือไม่ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับได้ 5. ความน่าเชื่อถือในระยะยาว (Long-term reliability) 10_004 เลเซอร์สแกนเนอร์ใช้กระจกที่กำลังสั่นเพื่อให้แสงเลเซอร์เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านบาร์โค้ดเกิดเส้นเลเซอร์ที่ใช้ในการอ่าน ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่นี้มักจะเสื่อมสภาพหรือแตกหัก ทำให้ต้องมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตัวเลเซอร์สแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่นี้และถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระยะยาวและการบำรุงรักษาต่ำ 6. แสดงให้เห็นภาพที่ตรวจสอบ (Visualization) 10_005 เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายโดยเนื้อแท้แตกต่างจากเลเซอร์สแกนเนอร์ เพราะว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพ จะถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ผ่านและระบุตำแหน่งของบาร์โค้ดที่อยู่ในภาพถ่ายนั้น เพื่ออ่านบาร์โค้ด เมื่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดเคลื่อนที่บนสายพานการผลิต ผู้ดูแลมีตัวเลือกที่จะช่วยให้พวกเขาสังเกตการณ์ดูสถิติการอ่านและมองเห็นภาพที่เครื่องอ่านโค้ดถ่ายไว้ได้ ตัวช่วยนี้ทำให้ผู้ดูแลสามารถเข้าใจว่าระบบนี้กำลังทำงานอย่างไร และช่วยให้จดจำได้รวดเร็วว่าอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อมีการเกิดกรณีที่โค้ดไม่ถูกอ่าน สามารถตอบสนองต่อข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น ไม่มีฉลากหรือหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ฉลากเหลือน้อย เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงกระบวนการและส่งต่อนอกเหนือจากที่ “มองเห็นว่าเครื่องอ่านเห็นอะไร” ผู้ดูแลยังสามารถปรับแต่งทั่วๆ ไปให้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดผ่านการเชื่อมต่อแบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องหาคู่มือเพื่อให้เข้าใจว่าจะต้องเปลี่ยนค่าอย่างไร 7. การเก็บภาพ (Image Archiving) 10_006 ด้วยเลเซอร์สแกนเนอร์นั้น ไม่มีทางเลยที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าสแกนเนอร์ไม่อ่านบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายที่ทรงประสิทธิภาพสามารถตั้งค่าเพื่อทำการเก็บภาพที่ได้จากการอ่าน โดยส่วนมากผู้ใช้จะเก็บภาพที่อ่านผิดพลาดเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการ อาทิเช่น ภาพที่ได้สามารถถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีบาร์โค้ดหรือคุณภาพของบาร์โค้ดเลวร้ายเกินกว่าจะอ่านได้ 8. ข้อเสนอแนะของบาร์โค้ดที่อ่านได้ (Barcode Quality Feedback) 10_007 ในหลายๆ สายพานการผลิต มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะคงไว้ซึ่งคุณภาพของบาร์โค้ดที่ระดับสูงสุด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบาร์โค้ดสามารถถูกอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านอื่นๆ ในห่วงโซ่ของการกระจายสินค้า เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อคุณภาพของการพิมพ์ ดังนั้น ผู้ผลิตสามารถแก้ไขก่อนที่จะทำการส่งบาร์โค้ดคุณภาพแย่ให้กับเหล่าลูกค้าได้ 9. หลากหลายการเชื่อมต่อ (Communication) 10_008 โปรโตคอลทางอุตสาหกรรมอย่าง Ethernet/IP และ PROFINET ช่วยให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายนั้น ง่ายต่อการทำงานร่วมกับเครือข่ายของโรงงาน ด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงกับ PLCs ทำให้ทั้งการสื่อสารข้อมูลและการควบคุมช่วยให้เครื่องอ่านกลายเป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ 10. รองรับการตรวจสอบในอนาคต (Future Proofing) 10_009 แม้ว่าหลายๆ อุตสาหกรรมจะเพิ่ม 2-D Codes อาทิ Data Matrix หรือ QR เพื่อเพิ่มข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับ แต่ไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมที่นำบาร์โค้ดเหล่านี้มาใช้ทันที ถ้าเป็นในกรณีนี้ มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ควรรู้ว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายบางตัว จะช่วยให้เปลี่ยนจากเครื่องอ่านเลเซอร์เป็นแบบภาพถ่ายได้อย่างง่ายดาย ด้วยรุ่นที่มีราคาไม่สูง เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ว่านี้ นำเสนอการอ่าน 1-D Barcodes แบบหลายทิศทางและยังช่วยลดความเสี่ยง ด้วยคุณสมบัติในการอัพเกรดรุ่นที่อ่านเพียง 1-D Codes ให้ใช้อ่าน 2-D Codes ได้ด้วย อย่างเช่น Data Matrix และ QR Codes นอกจากนี้ เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายขั้นสูง ยังมี Firmware update programs จึงมั่นใจได้เลยว่า Firmware ของเครื่องอ่านนั้น สามารถทำการอัพเกรดในส่วนของวิธีการอ่านโค้ดและประเภทโค้ดใหม่ๆ ได้ แนวคิดในการตรวจสอบในอนาคตนี้ ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงจากเลเซอร์สแกนเนอร์มาเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายในราคาที่ต่ำ และยังช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการอัพเกรดในอนาคต โดยที่ไม่ต้องมีการแทนที่ครั้งแล้วครั้งเล่า อีกด้วย ถ้าในตอนนี้คุณยังใช้งานเลเซอร์สแกนเนอร์ คงถึงเวลาแล้วที่คุณควรคิดถึงความได้เปรียบของเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย ที่ตัวคุณเองอาจจะค้นพบว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับคุณในการตรวจสอบ ตามรอยและติดตามผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน 10_010 ———————————————————— สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 095-372-2788, www.riverplus-vision.com