• Home
 • Blog
 • Uncategorized
 • 10 ทักษะที่ต้องมี เพิ่มโอกาสการเติบโตในทุกอุตสาหกรรม

10 ทักษะที่ต้องมี เพิ่มโอกาสการเติบโตในทุกอุตสาหกรรม

       แม้ว่าในปีนี้ คุณจะวางแผนที่จะย้ายงานหรืออยู่บริษัทเดิมก็ตาม การมีทักษะในงานที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนความสำเร็จในอาชีพของคุณได้ และนี่คือ 10 ทักษะในการทำงานชั้นยอดที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในทุกอุตสาหกรรม !

 

 1. กล้าตัดสินใจ

       ความสามารถในการตัดสินใจที่ดีและมีความมุ่งมั่นถือเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม การตัดสินใจที่ดีคือการที่คุณจะต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์ผลลัพธ์ของการกระทำนั้นได้ ซึ่งการตัดสินใจของคุณจะแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและวิจารณญาณที่ดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อไม่ว่าคุณจะทำงานในอุตสาหกรรมใดหรืออยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม

 

 1. Multitasking

       งานจำนวนมากต้องการให้พนักงานที่ทำงานได้แบบ Multitasking และสามารถจัดการกับความรับผิดชอบหลายอย่างพร้อมกันได้ ซึ่งการทำงานหลายอย่างพร้อมกันยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจดจ่อกับงานเดียวโดยไม่ละเลยหน้าที่อื่นๆ ของคุณ โดยทักษะนี้จะสนับสนุนความสามารถของคุณในการทำโครงการใหม่ๆ และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่กำลัง Overload ได้ และนอกจากนี้ คนที่เก่งในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันยังสามารถส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนงานที่รับผิดชอบได้อีกด้วย

 

 1. แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

       การหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์นั้นเกี่ยวข้องกับการคิดนอกกรอบในปัญหาที่มีความซับซ้อน ซึ่งการแสดงทักษะนี้จะทำให้คุณมีความโดดเด่นในทุกสถานการณ์ และยังทำให้คุณกลายเป็นส่วนสำคัญของสถานที่ทำงานเกือบทุกแห่ง ทั้งอาชีพที่ต้องมีเทคนิคสูงในสาขาต่างๆ เช่น การแพทย์และงานที่ต้องการเน้นการบริการมากขึ้น เช่น การสนับสนุนด้านการบริหารที่ต้องการคนที่สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเอาชนะปัญหาในที่ทำงาน

 

 1. Collaboration

       การทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมเป็นทักษะที่ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงคุณภาพงานของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้ทีมของคุณด้วยเช่นกัน นายจ้างหลายคนมองหาผู้สมัครที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความเต็มใจที่จะประนีประนอมเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพร่วมกับทีม การทำงานร่วมกันยังแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

 

 1. การสื่อสารที่ดี

       การสื่อสารที่ดีสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในทุกสาขา โดยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนกับผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานของคุณ ในหลายๆ บริษัทใช้วิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและพนักงานของพวกเขาที่ทำงานในสำนักงานกลางหรือสถานที่ที่ห่างไกลออกไป แต่การนำทักษะการสื่อสารของคุณไปใช้กับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ คุณควรถามผู้อื่นเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของคนในที่ทำงานนั้นๆ ด้วยเช่นกัน

 

 1. Professionalism

       ความเป็นมืออาชีพหมายถึงมาตรฐานการทำงานที่คาดหวังไว้สูงสำหรับผู้ที่จริงจังกับการทำงาน รวมถึงความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การจัดระเบียบนิสัยและทัศนคติอื่นๆ อีกมากมาย การเป็นมืออาชีพทำให้คุณต้องกระตุ้นตัวเองและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณโดยไม่จำเป็นต้องมีใครมากำกับดูแล ความเป็นมืออาชีพอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าพนักงานคนนี้จะทำงานได้ดี ดังนั้นจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดก็ตาม

 

 1. ความซื่อสัตย์

        ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือเป็นคุณภาพที่สำคัญในอาชีพของคุณ เพราะคุณจะใช้มันทุกวันไม่ว่าคุณจะทำงานประเภทใดก็ตาม การสร้างตัวเองให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์และให้การสนับสนุนผู้อื่นสามารถช่วยให้คุณสร้างเครือข่ายและหาโอกาสในการทำงาน และยังสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับคุณอีกด้วย การมีศีลธรรมสามารถช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบในการทำงานและสร้างความไว้วางใจให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณได้

 

 1. การจัดการที่มีประสิทธิภาพ

       ทักษะการจัดการรวมถึงการประสานงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณ การมอบหมายงานและวางแผนเพื่อดำเนินการตามเป้าหมาย การบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนมักมีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นจึงเป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่นายจ้างมองหา นั่นก็คือความสามารถของคุณในการจัดการผู้คนและการจัดการโครงการ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับทุกสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณสนใจในตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้บริหาร

 

 1. ความคิดริเริ่ม

       การมีความคิดริเริ่มหมายความว่าคุณสามารถกระตุ้นตัวเองให้ทำงานใหม่ๆ และสร้างงานที่มีคุณภาพสูงได้ ซึ่งการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ นั้น สามารถช่วยให้คุณได้รับการเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในงานของคุณ คนที่มีแรงจูงใจสูงและมีความคิดริเริ่มมักจะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกทำงานในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

 

 1. ความเห็นอกเห็นใจ

       การมีความเห็นอกเห็นใจและความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะสำคัญสำหรับทุกงานที่คุณทำร่วมกับผู้อื่น ผู้ที่ฝึกฝนความเอาใจใส่ในที่ทำงาน รับฟังความต้องการและความคิดของเพื่อนร่วมงานอย่างกระตือรือร้น ทักษะนี้มีประโยชน์เพราะจะช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างวัฒนธรรมของบริษัทที่เปิดกว้างสำหรับการเติบโตและแนวคิดใหม่ ๆ

เรียบเรียงและแปลข้อมูลจาก : https://www.indeed.com/career-advice/career-development/top-job-skills

รูปภาพปก : https://www.freepik.com/home