Update! New Product Electronic Paper สำหรับ Warehouse สมัยใหม่

  • Post category:Logistic

AT703-2w-EPD ใช้การแสดงผลแบบ EPD ทำให้อ่านสบายตาเหมือนการอ่านกระดาษ ซึ่งไม่ทำให้แสบตาเหมือนกับพวกจอ LCD ทั่วๆ ไป ซึ่งเหมาะสำหรับโรงงานการผลิต และมีความถูกต้องในการหยิบสินค้ามากขึ้น มันสามารถใช้ในการแสดงภาพของสิ่งที่จะหยิบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพกราฟที่ซับซ้อน , สินค้าที่อยู่ภายในหีบห่อ เป็นต้น และมันสามารถนำมาใช้แทนฉลากบนชั้นวางได้อีกด้วย พนักงานคลังสินค้าสามารถจัดการการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของรายการได้ง่ายและรวดเร็ว อีกยังพยายามลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ป้ายชื่อใหม่อีกครั้ง. สัญลักษณ์บาร์โค้ดที่แสดงบนจอแสดงผล สามารถอ่านได้โดยเครื่องสแกนเนอร์. ด้วยบัพเฟอร์ที่มีหลายๆ รูปแบบในอุปกรณ์ AT703-2W-EPD สามารถเก็บภาพ/กราฟิก ไว้หลายๆ แบบเพื่อให้สามารถควบคุมแท็กหนึ่งในหลายๆ ตำแหน่งให้ไปพร้อมการแยกแยะกระบวกการเลือกและการยืนยันให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยภาพมากกว่าตัวเลข ! คุณสมบัติพิเศษ…

Continue Reading Update! New Product Electronic Paper สำหรับ Warehouse สมัยใหม่