ภาพบรรยากาศงาน Logistics Digest Touring Seminar 2011 @ Rayong City Hotel

  • Post category:Event

การจัดการซัพพลายเชนสามารถยกระดับการปฎิบัติการได้อย่างไร? จากสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าที่ผันผวน การค้าเสรีที่เปิดกว้าง สภาวะการแข่งขันรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงเรื่องต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญทำอย่างไรให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำสามารถแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของลูกค้าก็มีการเปลี่ยนแปลงมีความต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลายขึ้น ผู้ผลิตและส่งออกจึงจำเป็นต้องดำเนินการตอบสนองลูกค้าให้ทันและสร้างคุณค่าสูงสุดให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากสาเหตุดังกล่าวผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องวางแผน รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ อาทิ แหล่งผลิต แหล่งวัตถุดิบ การวิเคราะห์กระบวนการอัตราการผลิตให้สัมพันธ์กัน ดังนั้นศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management) จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของท่านให้ยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน Logistics Digest นิตยสารเพื่อธุรกิจการค้าสำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่ดำเนินการมากว่า 5 ปี เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรในภาคการผลิตได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ…

Continue Reading ภาพบรรยากาศงาน Logistics Digest Touring Seminar 2011 @ Rayong City Hotel

การกระจายสินค้าใน Warehouse รูปแบบใหม่ ด้วย Pick To Light System Solution

  Pick To Light คือ "การหยิบตามไฟ" ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ คือ การนำอุปกรณ์ Pick Tag ไปติดตาม Shelf ของสินค้า โดยเมื่อมี Order ที่จะทำการจัดสินค้า ระบบจะแสดงไฟตามจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบของ Order นั้น ตัวอย่างเช่น         คลังสินค้า Amway เมื่อมีลูกค้าสั่ง Order เข้ามาในระบบ พนักงานจะทำการปริ้น Label…

Continue Reading การกระจายสินค้าใน Warehouse รูปแบบใหม่ ด้วย Pick To Light System Solution