การผสมผสานที่ลงตัว ระหว่าง Video Wall Controller กับ Digital Signage

Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูล สินค้า และ บริการที่เป็นภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้ จุดเด่นของ Digital Signage 1. ประหยัดต้นทุนและเวลา (Cost and Time Savings) Digital Signage สามารถประหยัดต้นทุนและเวลาในการจัดพิมพ์และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขบ่อยครั้ง 2. เพื่อดึงดูดความสนใจ…

Continue Reading การผสมผสานที่ลงตัว ระหว่าง Video Wall Controller กับ Digital Signage

การแสดงความผิดปกติแบบ Real-Time SPC ของ InfinityQS

ลักษณะของการแสดงความผิดปกติของ InfinityQS เมื่อนำไปใช้งานจริงใน Process โดยในลักษณะของความผิดปกติที่ InfinityQS สามารถแสดงออกมาแบ่งออกเป็น 1.Out of Spec Limits : ความผิดปกติในกรณีที่ออกนอกช่วง Spec มีลักษณะดังรูป      เมื่อเราได้ทำการตั้งค่า Spec ไว้ ถ้าเกิดวัดค่ามาแล้วมีค่า สูงกว่าหรือ ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ Software ก็จะทำการแจ้งเตือนความผิดปกติออกมา 2.Out of Control Limits : ความผิดปกติในกรณีที่ออกนอกช่วง ควบคุม มีลักษณะดังรูป…

Continue Reading การแสดงความผิดปกติแบบ Real-Time SPC ของ InfinityQS

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Real-Time SPC ของ InfinityQS

ในปัจจุบันนี้ระบบ SPC ที่นิยมใช้ใน Process มี 2 แบบด้วยกัน คือ 1. Off Line SPC ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้กันมานานแล้วตั้งแต่ในอดีต ซึ่งลักษณะการทำ Off Line SPC มีดังนี้ เริ่มจากการอ่านค่าข้อมูลที่หน้า Line ผลิต จากการนับ หรือ จากการวัดค่าด้วยเครื่องมือ เช่น Dial Gauge, Vernier Gauge, เรื่องชั่ง…

Continue Reading ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Real-Time SPC ของ InfinityQS