Motorola กับ Solution สำหรับสถานพยาบาล

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เครื่องสแกนบาร์โค้ด และโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายไร้สายที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาล โซลูชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สมบูรณ์แบบและพิสูจน์ได้สำหรับสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาล ความสามารถของอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลายช่วยให้ผู้ทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข สามารถส่งมอบความเอาใจใส่ต่อคนไข้ได้ดีกว่าเดิม รวมไปถึงสามารถเพิ่มระดับมาตราฐานของผลงานให้สูงขึ้นกว่าเดิมด้วย ในการติดตั้งระบบที่สามารถให้บริการเสียงแบบไร้สายและการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายได้ในทุกทีและทุกเวลานั้น จะทำให้ผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการงานต่างๆ ได้อย่างถูกที่ถูกเวลา ณ ที่จุดเริ่มต้นในการปฐมพยาบาลหรือการตรวจร่างกายเบื้องต้นทีเดียว ซึ่งอุปกรณ์ดัวกล่าวสามารถถูกนำมาใช้ที่ข้างเตียงคนไข้เพื่อตรวจสอบว่าคนใข้ดัวกล่าวกำลังได้รับการดูแลอย่างถูกต้องหรือไม่ ในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้ คุณต้องการระดับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่สูงมาก ทั้งกับอุปกรณ์เคลื่อนที่และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเลือกผลิตภัณฑ์ของโมโตโรล่าเพื่อเป็นโซลูชั่นสำหรับองค์กรของคุณนั้น คุณสามารถไว้วางใจได้ว่า คุณได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิสูจน์ต่างๆ มาเป็นอย่างดีแล้ว กับองค์กรด้านสารณสุขระดับโลกหลายๆ แห่ง รวมไปถึงการได้รับการยอมรับจากบรรดาผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้ที่เกี่ยวข้องในอีกหลายๆ ส่วนด้วย สิ่งที่คุณจะได้รับ เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ของ Motorola…

Continue Reading Motorola กับ Solution สำหรับสถานพยาบาล

ความเข้าใจผิดที่พบเห็นได้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถอดรหัส Barcode

ความเข้าใจผิดมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีความพยายามในการเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ และเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งในตอนนี้เราจะมาแก้ไขความเข้าใจผิดดังกล่าวกัน ความเข้าใจผิดเรื่องที่ 1 : ระหว่างการสแกนด้วยเทคนิคภาพดิจิตอลกับการสแกนด้วยเลเซอร์นั้น เทคโนโลยีหนึ่งจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเทคโนโลยีหนึ่งเมื่อพูดกันในแง่ของการเก็บข้อมูล แต่โดยทั่วไปแล้วทั้งผู้ผลิตดิจิตอลอิมเมจเจอร์และเลเซอร์สแกนเนอร์มักจะอ้าวว่าเทคโนโลยีของพวกเขามีความน่าเชื่อถือมากกว่า ดังนั้น แทนทีจะไปสนใจว่าเทคโนโลยีชนิดใดน่าเชื่อถือกว่ากัน คุณควรจะทำการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพความเป็นจริงในการเก็บข้อมูลของคุณอย่างละเอียดรอบคอบจะดีกว่า แล้วค่อยตัดสินมจว่าเทคโนโลยีชนิดใด เหมาะกับคุณมากกว่ากัน ทุกวันนี้ เลเซอร์สแกนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะใช้วัสดุที่คงทนและยากแก่การแตกหัก ดังนั้น จึงทำให้มันสามารถที่จะรับประกันตลอดอายุการใช้งานได้ ขณะที่ดิจิตอลอิมเมจเจอร์ก็จะพูดถึงจุดเด่นในเรื่องโครงสร้างที่แข็งแรง และการทำงานโดยชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ดัวนั้น อาจจะเป็นเรื่องปกติที่คุณจะเห็นอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดสามารถทำงานได้นับเป็น 10 ปีขึ้นไปและด้วยเหตุนี้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีแต่ละชนิด คุณก็ควรวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรคุณทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าด้วย ความเข้าใจผิดเรื่องที่ 2…

Continue Reading ความเข้าใจผิดที่พบเห็นได้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถอดรหัส Barcode