ขาย PLC และรับวางระบบ Automation ราคาไม่แพง เน้นบริการ

  • Post category:Event

ขาย PLC รับวางระบบ Automation - รับออกแบบระบบ และเขียนโปรแกรม PLC , Allen Bradley , Schneider , Siemens , Omron , Mitsubishi Etc. - รับเขียนโปรแกรม SCADA HMI และ Siemens WIN CC SCADA, Wonderware…

Continue Reading ขาย PLC และรับวางระบบ Automation ราคาไม่แพง เน้นบริการ

ภาพบรรยากาศ บริษัท ริเวอร์พลัส ได้บริจากสิ่งของให้กับ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

  • Post category:Event

Continue Reading ภาพบรรยากาศ บริษัท ริเวอร์พลัส ได้บริจากสิ่งของให้กับ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

ภาพบรรยากาศการอบรม Cognex Dataman & Checker Training 2013 by Riverplus

  • Post category:Event

Cognex Dataman & Checker Training เมื่อวันที่ 27,28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทริเวอร์พลัส ได้จัดอบรมในหัวข้อ “Cognex Dataman & Checker Training" โดยให้ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านวิช่ันแมชชีนเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญซึ่งสามารถนำมาใช้ประยุกต์กับการทำงานในโรงงานอุตสาหกกรรมได้อย่างหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มยานยนต์, กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มผลิตยา, กลุ่มผลิตบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่นมาประยุกต์ใช้นั้นมีหลากหลายวิธี อาทิ การตรวจสอบ, การคัดแยกประเภทสินค้า…

Continue Reading ภาพบรรยากาศการอบรม Cognex Dataman & Checker Training 2013 by Riverplus

ภาพบรรยากาศการอบรม Digital Signage 2013 by Riverplus

  • Post category:Event

Digital Signage Training เมื่อวันที่ 21,26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทริเวอร์พลัส ได้จัดอบรมในหัวข้อ “Digital Signage “ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาผ่านทางจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signage) แบรนด์ iNDS ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software แสดงผลทั้งแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว อักษรวิ่งต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในวันดังกล่าว ท่านใดที่พลาดการอบรมในครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดการอบรม Digital…

Continue Reading ภาพบรรยากาศการอบรม Digital Signage 2013 by Riverplus