ระบบตรวจสอบและเตือนภัยมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Monitoring and Alarm System)

ระบบตรวจสอบและเตือนภัยมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Monitoring and Alarm System) คุณกำลังมองหาความสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสากรรมและคุณภาพชีวิตอยู่หรือไม่ ? ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการตรวจสอบว่ามีมลพิษมาก เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), โอโซน (O3) ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เล็งเห็นว่ามลพิษทางอากาศอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และเพื่อป้องกันมลพิษไอเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

Continue Reading ระบบตรวจสอบและเตือนภัยมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Monitoring and Alarm System)