ทำไมต้องใช้งาน 802.11A WI-FI ย่าน 5GHZ

ทำไมต้องใช้งาน 802.11A WI-FI ย่าน 5GHZ ทั่วไปแล้วเราจะคุ้นเคยกับ มาตรฐานย่าน Wi-Fi ย่าน 2.4G ซึ่งแทบทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ WI –FI ได้แทบทั้งหมดทำงานบน มาตรฐานย่านความถี่นี้ จึงมีความหนาแน่นในการใช้งาน ในช่องความถี่ และมีกำลังส่งในระยะสั้น ดูจากตาราง มาตรฐาน Wi-Fi ย่าน 5GHz มีช่วงความถี่และกำลังส่งสูงกว่า มาตรฐานย่าน Wi-Fi ย่าน 2.4G มาตรฐาน Wi-Fi…

Continue Reading ทำไมต้องใช้งาน 802.11A WI-FI ย่าน 5GHZ

เกาะกระแส Internet of Things ด้วยอุปกรณ์เกรดอุตสาหกรรม ICP DAS Ethernet Switches

เกาะกระแส Internet of Things ด้วยอุปกรณ์เกรดอุตสาหกรรม ICP DAS Ethernet Switches Ethernet เป็นการสื่อที่เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลที่ปริมาณมากและต้องการความรวดเร็ว ด้วยระยะทางที่ไกล การใช้งาน Ethernet ด้วยสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสามารถส่งข้อมูลได้หลากหลายโปรโตคอล ทั้งนี้ผู้ผลิตอุปกรณ์ยังมีการผลิตและส่งออกโปรโตคอลของตนบนการสือสาร Ethernet ออกมาในท้องตลาดมากมาย การออกแบบใหม่ๆ ที่ใช้โปรโตคอลการสื่อสารบนพื้นฐาน IPและการให้บริการบนหน้าเว็บภายในตัวอุปกรณ์ ทำให้นำเสนอข้อมูลแบบ Real-time โดยใช้ Internet Explorer และ Netscape Navigator ทำได้ง่ายขึ้น…

Continue Reading เกาะกระแส Internet of Things ด้วยอุปกรณ์เกรดอุตสาหกรรม ICP DAS Ethernet Switches