การตรวจสอบและการจัดการพลังงาน POWER MONITORING AND MANAGEMENT SOLUTION

Energy Saving Solution การตรวจสอบและการจัดการพลังงาน POWER MONITORING AND MANAGEMENT SOLUTION ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น การตรวจสอบและการจัดการจึงมีประโยชน์ต่อการใช้พลังงานที่มีอยู่ ทั้งยังช่วยดูแลในการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง จึงมีระบบและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อมูลการใช้พลังงานได้ ICP DAS จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยในการควบคุม ดูแลการจัดการ การใช้พลังงานโดยการเชื่อมต่อ PMC(Power Meter Concentrator) กับ Power Meter ผ่าน RS-485 หรือ Ethernet ที่จะสามารถตรวจวัดและตรวจสอบการใช้พลังงานของอุปกรณ์,…

Continue Reading การตรวจสอบและการจัดการพลังงาน POWER MONITORING AND MANAGEMENT SOLUTION