บริษัทริเวอร์พลัส จำกัด ได้รับเกียรติจาก Microsoft (Thailand) เชิญเข้าร่วมงาน Microsoft Innovation Conference ซึ่งจัดขั้นที่โรงแรม InterContinetal กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ภายในงานทางริเวอร์พลัสได้ร่วมแสดง Ai โซลูชั่น Smart Self Checkou ด้วยเทคโนโลยี Custom Vision ของ Microsoft Azure ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: