ทาง บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในงาน ” Salesforce Basecamp Bangkok ” วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ทาง บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในงาน ” Salesforce Basecamp Bangkok ” วันที่ 6 มิถุนายน 2562

 

ภายในงานเราได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ความสำเร็จในการใช้งาน ทางบริษัท ริเวอร์พลัสฯ ขอขอบคุณทาง  Salesforce มากๆ เลยนะคะ ที่ได้ให้เกียรติเราได้เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้ค่ะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.