Riverplus ในงาน Manufacturing Expo 2019

  • Post category:Event

https://www.youtube.com/watch?v=_E3-Uh_YE-A&feature=youtu.be เก็บตกบรรยากาศบูธ Riverplus ในงาน Manufacturing Expo 2019    ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 – 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ ไบเทค บางนา งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป เปิดประตูต้อนรับนักอุตสาหกรรมตอบโจทย์ทุกความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมทัพเทคโนโลยีกว่า 2,400 แบรนด์ 46 ประเทศ ตลอดจนพาวิลเลียนจากนานาประเทศเพื่อลับคมเสริมประสิทธิภาพการผลิตและฮไลท์และกิจกรรมพิเศษภายในงาน Manufacturing Expo 2019- Hand Tools…

Continue Reading Riverplus ในงาน Manufacturing Expo 2019