ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้า ด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ทรงพลัง

          โลกธุรกิจในปัจจุบัน คือ ยุคของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพื่อรองรับ e-commerce / e-Trading และมุ่งไปสู่ความยั่งยืนหรือ Sustainability ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการในตลาดการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Industry 4.0 / e-Logitics

  Logistic solution 

      1. Label Printing and Label Replacement
      2. Zone Routing or Sorting
      3. Loading and Unloading
      4. Track and Trace
      5. Parcel Weight and Dimensions

Barcode จึงเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในงานน Logistic ในปัจจุบันอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยของคุณในงาน Logistic ที่อ่าน code ได้เร็ว แม่นยำ อ่าน Code ที่อยากได้ อ่าน Code ได้หลายมุมเอียงต่างองศาได้ดี และการ Tracking Code

ข้อดีของ Cognex Logistic ที่สามารถช่วยคุณได้ คือ

1. ทำให้ลดต้นทุนการผลิต ในการใช้คนแยกสินค้า
    และจัดเรียงตามช่องจ่ายสินค้าได้
2. ตรวจสอบ Code เช่น Code เสีย, ไม่มี Code
    เพื่อสินค้าไดรับการแก้ไขก่อนส่งให้ผู้รับอย่างถูกต้อง
3. Extreme perspective code
4. Real time monitoring
5. High Read Rate