อุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างไร ในเมื่อ IoT มาแรง!

  • Post category:News

ขนาดของโรงงานย่อมมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี IoT ที่แตกต่างกัน โรงงานในกลุ่มขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อาจนำมาใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องจักรให้สามารถนำข้อมูลการผลิตออกมาวิเคราะห์ ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อของเครื่องจักรอยู่บ้าง อาจนำมาใช้ในการบูรณาการข้อมูลของระบบย่อยต่างๆ ให้เชื่อมโยงไปถึงระบบ ERP

Continue Reading อุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างไร ในเมื่อ IoT มาแรง!