เสริมแกร่ง Logistics ให้ธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม 500%

         อ.วรินทร์ รอดโพธิทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน ได้กล่าวไว้ว่า “ ภายใน 5 ปีข้างหน้านี้ 85% ของอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยที่ไม่มีการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของยุค 4.0 จะไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และ 53% ของ SMEs อาจต้องปิดกิจการ! ”

          ดังนั้น จึงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการเตรียมพร้อมรับเทคโนโลยีและเสริมทักษะที่สูงขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้ในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หาก Transform ตัวเอง ปรับตัวให้เร็ว นำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้เพื่อแข่งขัน ยิ่งมีโอกาสสูงที่ธุรกิจคุณจะได้ไปต่อ

          การจัดการด้าน Logistics และระบบคลังสินค้าจึงถือเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาให้ธุรกิจคุณก้าวสู่ Industry ยุค 4.0 จากแต่เดิมที่คลังสินค้าเป็นเพียงที่เก็บของ ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงสู่คลังสินค้าอัจฉริยะ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ธุรกิจของคุณได้ไปต่อในอนาคต แต่ยังทำให้ Supply Chain Management ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คุณลักษณะคลังสินค้าอัจฉริยะ ประกอบด้วย

 1. นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 2. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้น้อยลง และให้มีอัตราการหมุนเวียนสินค้าสูง
 3. สร้างระบบปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น
 4. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
 5. เทคโนโลยีและอุปกรณ์สิ่งอำนวยการที่มีคุณภาพสูง
 6. ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ และมีการปรับปรุงระบบสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วถึง

 

          โดยลักษณะดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องหาโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด  RiverPlus ขอแนะนำระบบที่ช่วยบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนและความผิดพลาดในคลังสินค้า  ดังนี้

 

1. เพิ่มความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าด้วย Digital Pick/Put to Light Systems ระบบหยิบสินค้า ชิ้นงาน หรือส่วนประกอบโดยใช้สัญญานตามไฟ

2. จัดการสินค้าพร้อมๆ กันทีละหลาย Order ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ด้วย Picking cart รถเข็นเคลื่อนที่ 

3. Voice Picking System ทำให้การจัดส่งสินค้าง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยระบบนำทางด้วยเสียง

4. เคลื่อนย้ายของ อุปกรณ์ในคลังสินค้า โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน ด้วย AGV หุ่นยนต์อัจฉริยะ

          สิ่งที่คุณจะได้รับประโยชน์เมื่อนำระบบ Automation เหล่านี้เข้ามาใช้งานในคลังสินค้าและการขนส่ง

 • ลดต้นทุนในการจัดสินค้า การขนส่ง และใช้แรงงานคนลดลง
 • ตรวจสอบและควบคุมทุกขั้นตอนในคลังสินค้าได้ทันที
 • ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Human Error) ลงกว่า 80%
 • บริหารการขนส่งสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

          การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ยากที่จะหลีกเลี่ยง แต่เป็นสิ่งที่คุณรับมือได้ ถ้ามองเห็นและปรับตัว พัฒนาธุรกิจของคุณให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา และเป็นวิธีการที่ทำให้ธุรกิจของอยู่รอดในอนาคต ในเมื่อยุคนี้กลายเป็นยุคที่ disruption นั้นกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว

ที่มา :

https://wealthmeup.com

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/644494

http://rangypos.com

https://www.mreport.co.th