แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทย ปี 2019 – 2021

  • Post category:News

ตลาดส่งออกคาดว่าจะเติบโตได้อย่างจำกัด ผลจากผู้ผลิตเครื่องดื่มไทยหันไปขยายการลงทุนผลิต เครื่องดื่มในประเทศตลาดส่งออกเป้าหมายแทน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการทำตลาดในประเทศคู่ค้า ซึ่งจะมีผลให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มของไทยทยอยรับรู้รายได้จากฐานผลิตในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

Continue Reading แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทย ปี 2019 – 2021