แนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ของไทย ปี 2563 – 2565

  • Post category:News

การผลิตรถยนต์ของไทยในระยะ 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวในช่วง - 0.5% ถึง 1.5% จากปัจจัยดังนี้

Continue Reading แนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ของไทย ปี 2563 – 2565