3 ปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควรจับตามองเพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคต

  • Post category:News

ความท้าทาย 3 ประการที่ผู้ประกอบการขนส่งพัสดุควรให้ความสำคัญ เพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคต ได้แก่ การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความต้องการบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ และกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง

Continue Reading 3 ปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควรจับตามองเพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคต

ลด Food Waste พัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น! ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ

  • Post category:News

ตัวอย่างการนำบาร์โค้ด 2 มิติเข้ามาใช้งานในสินค้าประเภทที่มีวันหมดอายุ เพื่อลดการเรียกคืนสินค้า ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง และพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น ในห้างสรรพสินค้า Woolworths ในประเทศออสเตรเลีย

Continue Reading ลด Food Waste พัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น! ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ