ดันไทยไป 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

  • Post category:News

       การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI อาจใช้งานได้หลากหลายก็จริง แต่การนำมาผนวกร่วมกับหุ่นยนต์กลายเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่ง เข้าถึงความซับซ้อนและรองรับการทำงานที่หลากหลายได้มากและกว้างขวางกว่า นี่จึงเป็นเหตุผลที่ประเทศไทยผลักดันให้เกิดเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand หรือ EECd) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคในพื้นที่ EEC เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล        โดยวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติร่วมด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย  3 แนวทาง…

Continue Reading ดันไทยไป 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

อุตสาหกรรมการผลิต ในยุค Digital Transformation

       ในยุคที่ธุรกิจได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี หลายอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวโดยนำ Digital Transformation เข้ามาช่วยอย่างขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตที่ต้องเจอกับอุปสรรคอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ค่าแรงและค่าใช้จ่ายที่จะสูงขึ้นในทุกๆ วัน จากเดิมที่เคยแข่งขันทางด้านราคา จากการผลิตสินค้าในจำนวนมากเพื่อให้ได้ Economy of scales อาจจะไม่สามารถทำรายได้หรือกำไรได้อย่างเดิมอีกต่อไปแล้ว        การเข้ามาของ Industry 4.0 หรือเรียกได้ว่าเป็นการที่รวมกันระหว่าง Digital กับ Physical Resources และการเข้ามาของ…

Continue Reading อุตสาหกรรมการผลิต ในยุค Digital Transformation