8 แนวโน้มปี 2564 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ- ชีวิต- การทำงาน

       การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังเป็นตัวบีบคั้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทั้งในภาคการใช้ชีวิตส่วนตัว การทำงาน และการทำธุรกิจ ให้มีทิศทางที่ต่างไปจากเดิม ในขณะที่กิจกรรมต่างๆ ยังคงต้องดำเนินต่อไปตามวิถีปกติใหม่ (New normal) ท่ามกลางการแพร่กระจายของเชื้อโควิดที่มนุษย์เรายังไม่มียารักษาแบบเฉพาะทาง และยังหาวิธีจำกัดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกไม่ได้         สำหรับในประเทศไทยนั้นกำลังรับมือกับการที่เชื้อโควิด 19 เข้ามาแพร่ระบาดระลอกใหม่ และการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 จากประเทศอังกฤษ ที่ยึดเกาะเซลล์ในร่างกายมนุษย์ได้ดีขึ้น แพร่กระจายไว ติดต่อง่ายและเสี่ยงตายสูง ที่พบว่าได้เข้ามาเยือนไทยแล้วด้วยเช่นกัน ทำให้การรับมือกับเชื้อโรคระลอกใหม่นี้เป็นที่น่าวิตกกังวลไปทั่วโลก…

Continue Reading 8 แนวโน้มปี 2564 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ- ชีวิต- การทำงาน