“โดรน-ยานพาหนะอัจฉริยะ” พลิกอนาคตโลจิสติกส์

       จะว่าอากาศยานไร้คนขับหรือ ‘โดรน’ กับยานพาหนะอัจฉริยะ นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการขนส่งสินค้า กำลังจะปฏิวัติระบบโลจิสติกส์ทั่วโลกแบบพลิกโฉมหน้าก็ว่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 การนำเทคโนโลยียุคใหม่โดยอาศัยอากาศยานและยานพาหนะที่ไม่ต้องใช้มนุษย์ขับขี่โดยตรง แต่อาศัยการควบคุมโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ หรือแพร่เชื้ออีกทางหนึ่งด้วย        โควิดจึงเป็นปัจจัยเร่งให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมในหลายประเทศทั่วโลกแข่งกันวิจัยพัฒนา เพื่อนำโดรนและยานพาหนะไร้คนขับมาใช้ในการขนส่งสินค้า จนกล่าวได้ว่าการขนส่งรูปแบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้แพร่หลายมากขึ้น คือโฉมหน้าในอนาคตของระบบโลจิสติกส์ทั่วโลก จากปัจจุบันหลายประเทศเริ่มนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เอเชีย        หลังประสบความสำเร็จในการนำโดรนมาใช้ทำการบินขนส่งสินค้าเป็นครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซีย…

Continue Reading “โดรน-ยานพาหนะอัจฉริยะ” พลิกอนาคตโลจิสติกส์

ทำไม? AI และ ML จึงเป็นทางเลือกที่หนึ่งด้านโลจิสติกส์

       AI และ Machine Learning สามารถช่วยธุรกิจของคุณให้พัฒนาได้อย่างไร?        ในการวางแผนห่วงโซ่อุปทานหรือ (Supply Chain Planning - SCP) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญที่สุดที่รวมอยู่ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management หรือ SCM) ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการพัฒนาแผนงานที่มีประสิทธิภาพ หากคุณใช้ AI และ Machine Learning กระบวนการตัดสินใจในซัพพลายเชนอย่างเหมาะสม…

Continue Reading ทำไม? AI และ ML จึงเป็นทางเลือกที่หนึ่งด้านโลจิสติกส์