เทคโนโลยีที่กำลังปฏิวัติวงการค้าปลีกในยุคนี้

       ปัจจุบันค้าปลีกในโลกแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังต้องสู้กับเทคโนโลยีการค้าปลีกออนไลน์ในยุคดิจิทัล ที่มีผู้เล่นหน้าใหม่โดดเข้ามาชิงมาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งยังต้องมาเผชิญกับวิกฤตโควิด 19 ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ให้หันมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวันอีก        ดังนั้น การปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อก้าวให้ทันสถานการณ์และฉีกหนีคู่แข่งให้เร็วจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่        จะเห็นว่าผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งในไทยและต่างประเทศต่างหันมาเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดทข้อมูล การบริหารจัดการร้านค้า การชำระเงิน การจัดทำแอปพลิเคชันออนไลน์ รวมถึงการใช้ระบบหุ่นยนต์หรือ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ       …

Continue Reading เทคโนโลยีที่กำลังปฏิวัติวงการค้าปลีกในยุคนี้

ผนึกกระบวนการดิจิทัลเข้ากับพลังงานไฟฟ้า เพื่ออนาคตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

       การแพร่ระบาดเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันของเราและโลกที่แวดล้อมเราตลอดกาล เราทุกคนต่างมีมุมมองต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไป เพราะภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติกลายเป็นเรื่องที่สัมผัสได้ชัดเจนมากขึ้นทุกวัน        ในขณะที่จำนวนประชากรมีการขยายตัวมากขึ้น ความเป็นสังคมเมืองและโลกาภิวัฒน์ ก็ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัส องค์ประกอบเหล่านี้ ยังทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมากขึ้น และเป็นสาเหตุที่สร้างผลกระทบในแง่ลบต่อสภาพแวดล้อม  แม้ว่าเราต้องการมุ่งเน้นที่ปัญหาท้าทายในปัจจุบัน แต่ก็ต้องไม่ลืมความท้าทายที่จะเกิดในอนาคตด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดมาโดยตลอด โดยผู้คนจำนวนเกือบหนึ่งในสามของโลกกำลังมองว่าปัญหาดังกล่าว ถือเป็นความเร่งด่วนระดับโลกในตอนนี้ ซึ่งไม่สามารถละเลยได้อีกต่อไป        ในความเป็นจริง เราเป็นคนรุ่นที่สามารถแก้ไขสิ่งต่างๆ ได้มากที่สุด จริงๆ แล้ว…

Continue Reading ผนึกกระบวนการดิจิทัลเข้ากับพลังงานไฟฟ้า เพื่ออนาคตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน