ส่อง 5 เทรนด์ เทคโนโลยีใหม่สุดล้ำกับการเปลี่ยนแปลงในยุค “ดิจิทัลโลจิสติกส์”

“โลจิสติกส์” นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญของ Supply Chain หรือระบบห่วงโซ่อุปทาน ผ่านกระบวนการขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการไปยังจุดหมายปลายทาง ไม่ว่าจะเป็น ทางบก ทางน้ำ ทางราง หรือทางอากาศ บนพื้นฐานที่ผู้ขนส่งต้องคำนวณ คือ ความรวดเร็วและปลอดภัยของสินค้า รวมถึงการคำนวณต้นทุนที่เหมาะสมของการขนส่งนั้น ๆ อีกด้วย           ในปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 และการพัฒนาของระบบเทคโนโลยี ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า Digital Disruption ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เกิดจากรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ แพลตฟอร์ม และนวัตกรรมต่างๆ ที่อิงเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบหลายภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจเดิม…

Continue Reading ส่อง 5 เทรนด์ เทคโนโลยีใหม่สุดล้ำกับการเปลี่ยนแปลงในยุค “ดิจิทัลโลจิสติกส์”