AR มาแน่! ผู้ช่วยขายเสมือนจริง กลยุทธ์คว้าใจลูกค้ายุคโควิด

       วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกและประเทศไทย ผนวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่มีสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิต กลายเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆ ในการดำรงชีวิตของตนเองตามแนวทาง New Normal มากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจต่างต้องปรับกลยุทธ์เชิงรุกในรูปแบบออนไลน์ ตามช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียดึงดูดความน่าสนใจ มีการนำเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย        AR คืออะไร       เทคโนโลยี…

Continue Reading AR มาแน่! ผู้ช่วยขายเสมือนจริง กลยุทธ์คว้าใจลูกค้ายุคโควิด