อุตสาหกรรมอาหารไทย 5 เดือนหลังปี 64 โตแกร่งสวนโควิด-19 แนะผู้ประกอบการปรับมาตรการ Bubble and Seal และ Factory Isolation

       ภาพรวม 7 เดือนแรกการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 การส่งออกมีมูลค่า 622,700 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ชี้ปัจจัยหลักมาจากภาคธุรกิจใช้มาตรการ Bubble and Seal คาดอุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วง 5 เดือนหลังโตแกร่งสวนโควิด-19         ก.อุตฯ คาดอุตสาหกรรมอาหารไทย 5 เดือนหลังปี 64 โตแกร่งสวนโควิด-19 แนะผู้ประกอบการปรับมาตรการ Bubble…

Continue Reading อุตสาหกรรมอาหารไทย 5 เดือนหลังปี 64 โตแกร่งสวนโควิด-19 แนะผู้ประกอบการปรับมาตรการ Bubble and Seal และ Factory Isolation

พาส่องธุรกิจเพื่อนบ้าน! 4 เทคโนโลยีที่สิงคโปร์นำมาใช้ในโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความความสามารถการผลิตและขนส่ง

        โอกาสที่น่าสนใจด้านตลาดโลจิสติกส์ของสิงคโปร์        สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าที่เชื่อมต่อท่าเรือระหว่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มมูลค่า (value-added) ของการให้บริการ เช่น การให้บริการครบวงจรหรือบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ (Contract Logistics) ตั้งเเต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งครอบคลุมเรื่องการบริหารคลังสินค้าเเละการจัดส่งสินค้าระยะใกล้ไปถึงผู้รับในท้องถิ่นด้วย โดยท่าเรือทั้ง 5 เเห่งในสิงคโปร์เชื่อมต่อกับท่าเรือมากกว่า 600 เเห่งใน 123 ประเทศเเละท่าอากาศยานชางงีเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจำนวน 3 ล้านตันต่อปีอีกทั้งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย …

Continue Reading พาส่องธุรกิจเพื่อนบ้าน! 4 เทคโนโลยีที่สิงคโปร์นำมาใช้ในโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความความสามารถการผลิตและขนส่ง