5 ธุรกิจยุคใหม่ ที่สนใจสิ่งแวดล้อมมากกว่ากำไร

       ในโลกของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบใด คนส่วนใหญ่ก็สนใจอยู่เพียงเรื่องของผลกำไร จะทำอย่างไรให้สินค้าขายได้และลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด จนบางครั้งหลายธุรกิจใหญ่ ๆ ส่งผลกระทบไปยังสิ่งแวดล้อม จากตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำการขยายโรงงาน การใช้พลังงานที่เป็นผลร้ายกับโลก เช่น ถ่านหิน หรือการปล่อยแก๊สเรือนกระจก จนทำให้โลกเข้าสู่สภาวะโลกร้อน       จากเหตุการณ์เหล่านี้ก็มีกลุ่มคนที่สร้างแนวคิดใหม่ที่อยากทำธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมบวก เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่สนใจในเรื่องของตัวเลขกำไร ขาดทุนเพียงอย่างเดียว และยิ่งในปัจจุบันที่โลกของเราประสบปัญหากับภัยธรรมชาติ เช่น โลกร้อน เกิดโรคระบาด หรือการขาดแคลนอาหารจากประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทำให้เทรนด์ของธุรกิจในตอนนี้หลายคนสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และผู้คนก็ยอมจ่ายเงินลงทุนในธุรกิจแบบนี้มากขึ้น เพื่อหวังว่าจะช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม     …

Continue Reading 5 ธุรกิจยุคใหม่ ที่สนใจสิ่งแวดล้อมมากกว่ากำไร