• Home
  • Blog
  • News
  • ลด Food Waste พัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น! ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ

ลด Food Waste พัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น! ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ

          ตัวอย่างการนำบาร์โค้ด 2 มิติเข้ามาใช้งานในสินค้าประเภทที่มีวันหมดอายุ เพื่อลดการเรียกคืนสินค้า ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง และพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น ในห้างสรรพสินค้า Woolworths ในประเทศออสเตรเลีย

          Woolworths ห้างสรรพสินค้าออสเตรเลียรายแรกที่นําบาร์โค้ด 2 มิติ มาทดลองนําร่องใช้งานภายในร้านโดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019

          โครงการนําร่องนี้มีศักยภาพในการช่วยลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง จํานวนหลายล้านตันที่เกิดขึ้นในแต่ละปีของประเทศออสเตรเลีย และช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อสินค้าที่หมดอายุของผู้บริโภคได้ ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง Woolworths Hilton Foods และ Ingham’s โดยจะเริ่มติดบาร์โค้ด 2 มิติลงบนสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ และสัตว์ปีกที่ขายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต Woolworths ทั่วประเทศ

3

          Richard Plunkett ผู้จัดการทั่วไปของ Woolworths กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้เป็นห้างสรรพสินค้ารายแรกของออสเตรเลียที่ลงทุน กับเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิตินี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้ บาร์โค้ด 2 มิติจะสามารถช่วยลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งได้ ด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติที่มีศักยภาพสูง เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าบาร์โค้ด 2 มิติจะช่วยพัฒนาความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ และการจัดการคลังสินค้าได้อย่างไรบ้าง”

          ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมาผู้ค้าปลีกใช้บาร์โค้ด 1 มิติ ในการ ระบุบ่งชี้สินค้า ซึ่งบาร์โค้ด 2 มิติจะแตกต่างจากบาร์โค้ดทั่วไป โดยที่บาร์โค้ด 2 มิติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ณ จุดขายเพิ่มเติม เช่น ชุดการผลิตของสินค้า (Batch) วันที่ควรบริโภคก่อน และ หมายเลขซีเรียล เป็นต้น

          ปัจจุบันกระบวนการเรียกคืนสินค้าต้องการให้สินค้าที่เรียกคืน ทั้งหมดนําออกจากชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตและนําไป กําจัดทิ้ง ซึ่งข้อมูลบาร์โค้ด 2 มิติจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถ ระบุ Batch ที่ได้รับผลกระทบ และสามารถติดตามสอบกลับ ผ่านสายการผลิต ทําให้ ง่ายต่อการระบุแหล่งที่มาของการปนเปื้อน และหลีกเลี่ยงการนําสินค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบ ไปฝังกลบโดยไม่จําเป็น

          นอกจากนี้ ความสามารถในการใส่ข้อมูลวันที่ควรบริโภคก่อน และ วันหมดอายุ ในบาร์โค้ดสินค้าจะช่วยลดความเสี่ยงกรณีผู้ค้าปลีก ขายสินค้าที่หมดอายุให้แก่ผู้บริโภค โดยเมื่อสแกนสินค้า ณ จุดขาย ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีว่าสินค้านั้นเกินวันหมดอายุที่ระบุไว้ และระบบจะไม่อนุญาตให้ทําการซื้อขายได้

          นอกจากเรื่องความปลอดภัยของอาหารและปริมาณอาหารที่เหลือทิ้งแล้ว ข้อมูลที่อยู่ในบาร์โค้ด 2 มิติ ยังมีศักยภาพในการพัฒนาการ ตรวจสอบย้อนกลับที่มาของอาหารแบบ Farm-to-Fork ในอนาคต

2

          Ed Alexander หัวหน้าฝ่ายขายของ Ingham กล่าวว่า “Ingham’s รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นผู้บุกเบิกโครงการนําร่องบาร์โค้ด 2 มิติ กับทาง Woolworths” “ความปลอดภัยของอาหาร และการตรวจสอบ ย้อนกลับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจของ Ingham’s การส่งมอบ สินค้าที่มีคุณภาพร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับ คุณภาพสินค้า และก่อให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายแก่ผู้บริโภค ถือเป็นแนวทางที่ Ingham’s ยินดีรับมาปฏิบัติ และรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Woolworths ในการเริ่มต้นใช้งานเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ โดยหวังว่าจะได้เห็นการทํางานในรูปแบบ เรียลไทม์ และก่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาว”  

 

          GS1 ซึ่งพัฒนา และรักษามาตรฐานสากลสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจได้ให้ความช่วยเหลือ Woolworths ในโครงการนําร่องนี้ Maria Palazzolo ซีอีโอ และกรรมการบริหารของ GS1 ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า “จากการก่อตั้งเป็นระยะเวลา 4 ทศวรรษ เทคโนโลยีการสแกนบาร์โค้ดในออสเตรเลียยังคงค่อยๆ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมอาหารสด จําเป็นต้องมี ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อติดตามที่มาของสินค้าตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ได้เห็น Woolworths เป็นผู้นําในการนําบาร์โค้ด 2 มิติ ไปสู่ผู้บริโภค ณ จุดขาย” 

1

          โครงการนําร่องที่ประสบความสําเร็จในประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร และประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึง ประโยชน์ ที่สําคัญสําหรับผู้บริโภคและซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนําซัพพลายเออร์สินค้าประเภทอื่นๆ เช่น สินค้าทางด้านสุขภาพ และความงาม สินค้า แช่แข็ง และสินค้าที่มีอายุการจัดเก็บยาวนาน ให้มีการนําบาร์โค้ด 2 มิติไปใช้ในอนาคต ทั้งนี้ Woolworths ได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมและซัพพลายเออร์ โดยพัฒนาแผนการแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มั่นใจว่า ซัพพลายเออร์จํานวนมากจะสามารถนําเทคโนโลยีการพิมพ์ บาร์โค้ด 2 มิติมาใช้ได้

ข้อมูลจาก : วารสารสถาบันรหัสสากลปี 2562 GS1 THAILAND NEWSLETTER