3G/LTE Industrial Cellular Routers

Cellular Router

      ในโลกยุคปัจจุบันมนุษย์ไม่ได้สื่อสารอยู่กับแค่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้น เราสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ รอบตัว อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศที่บ้าน รถยนต์ วาล์วน้ำ เครื่องจักรในโรงงาน อุปกรณ์ในสำนักงาน เครื่องมือวัด ฯลฯ แม้แต่อุปกรณ์ด้วยกันเองก็ยังมีการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอีกด้วย สิ่งเชื่อมโยงมนุษย์กับอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์กับอุปกรณ์เข้าด้วยกันคือ “อินเตอร์เน็ต” เราจึงได้ยินคำหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนั่นคือ Internet of Things (IOT) หรือ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวคือ “การสื่อสาร”
   จะทำอย่างไรให้ทุก Things สามารถเข้าถึง Internet?

Cellular

      ปัจจุบันการเข้าถึง Internet สามารถทำได้จากทุกที่ทั่วโลก ผ่านสายเคเบิล ใยแก้วนำแสง คลื่นวิทยุ (เครือข่ายมือถือ) และอินเตอร์เน็ตดาวเทียม สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่บริการของสายเคเบิล และใยแก้วนำแสง คงไม่มีปัญหา แต่สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือ ยากต่อการเดินสาย หรือต้องเคลื่อนย้ายอยู่เป็นประจำ การใช้งาน Internet ผ่านเครือข่ายมือถือ นับว่าเป็น Solution ที่เหมาะสมและคุ้มค่า เพราะคุณภาพสัญญาณและความเร็วถูกพัฒนาให้ล้ำหน้า ในขณะที่ราคาถูกลง

       Cellular Router ให้ความปลอดภัยและเสถียรภาพในการสื่อสารสูง สามารถติดตั้งและทำงานได้ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมเลวร้าย บางรุ่นสามารถทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง 75 องศาเซลเซียส และผ่านการทดสอบความสามารถในการทำงานในพื้นที่อันตราย Hazardous Locations เลยทีเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานจะเลือกผลิตภัณฑ์มาใช้ตามความเหมาะสม

Benefit

การเชื่อมต่อ เพื่อการตรวจสอบหรือควบคุมอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระยะไกล จะเป็นเรื่องง่ายเมื่อใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายมือถือ การรับส่งข้อมูลด้วย 4G LTE ในปัจจุบันถือได้ว่ารวดเร็ว และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  ข้อดีคือความง่ายในการนำมาใช้งาน ไม่ต้องลากสายส่งสัญญานให้ยุ่งยาก ติดตั้งง่าย ตัวอุปกรณ์มีขนาดเล็กสามารถนำใส่ตู้ Control หรือติดตั้งข้างตัวอุปกรณ์ต่างๆ ได้เลย มีความปลอดภัยด้านการสื่อสารและความน่าเชื่อถือในการทำงาน

  นอกจากพอร์ตการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในที่เป็น LAN port แล้ว ยังมีพอร์ต USB , Serial , I/O หรือแม้กระทั่งสามารถปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ทำให้เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายเข้าสู่ระบบ Internet ทำให้สามารถเข้าถึง ควบคุม ตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านั้นได้จากทุกที่ ตลอดเวลา

Industry 4.0
Cellular Router

ความปลอดภัย

Feature ด้านความปลอดภัย

  • Firewall รักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายและข้อมูล
  • Virtual Private Networks (VPNs) สร้างเครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่มีความปลอดภัยด้วยการใช้ certificates เพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายทั้ง 2 ฝั่ง
  • Stateful Packet Inspection (SPI) ตรวจสอบทุกข้อมูลในทุก packet เพื่อพิจารณาว่าจะยอมให้แพ็กเก็ตนั้นผ่านไปได้หรือไม่ได้
  • Access Control List (ACL) กรอง packet ที่เข้าออกให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

Router ทุกรุ่นต้องมีฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัย Firewall และ VPNs เป็นพื้นฐาน

เหมาะกับงาน

IOT Solution