• Home
  • Blog
  • Uncategorized
  • AR มาแน่! ผู้ช่วยขายเสมือนจริง กลยุทธ์คว้าใจลูกค้ายุคโควิด

AR มาแน่! ผู้ช่วยขายเสมือนจริง กลยุทธ์คว้าใจลูกค้ายุคโควิด

Augmented Reality

       วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกและประเทศไทย ผนวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่มีสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิต กลายเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆ ในการดำรงชีวิตของตนเองตามแนวทาง New Normal มากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจต่างต้องปรับกลยุทธ์เชิงรุกในรูปแบบออนไลน์ ตามช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียดึงดูดความน่าสนใจ มีการนำเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย

 

       AR คืออะไร

       เทคโนโลยี Augmented Reality คือการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็นภาพ, วิดีโอ, เสียง, ข้อมูลต่างๆ ที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์, มือถือ, แท็บเล็ต, หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆ และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้ ตัวอย่างของการใช้งาน AR ก็คือ เกม Pokemon Go ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของนักเล่นเกมทั่วโลก

       เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ มีหลักการทำงานโดยสามารถแบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็นหลักในการทํางาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลักษณะต่างๆ ที่อยู่ในภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based AR) หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย

  1. Marker (หรือที่เรียกว่า Markup)
  2. กล้องวิดีโอ เว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ หรือตัวจับ Sensor อื่นๆ
  3. ส่วนการแสดงผลภาพ เช่นจอภาพจากอุปกรณ์แสดงผล
  4. ซอฟต์แวร์ส่วนประมวลผลเพื่อวัตถุแบบสามมิติ Object 3D

 

 

        AR ช่วยทำการตลาดและเพิ่มยอดขายด้วยประสบการณ์เสมือนจริง

สถานการณ์โควิด 19 ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ย่อมกระทบการขายสินค้าเพราะไม่สามารถทดลองหรือเปรียบเทียบสินค้าของจริงได้ แต่ AR สามารถช่วยทำการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า เช่น แว่นตาแบรนด์ Ray-Ban นำ AR และ Face Detection พร้อมพัฒนาระบบ Customer Insight นำส่วนประกอบโครงหน้ามาประมวลผลเพื่อแนะนำแว่นตาที่เหมาะกับใบหน้าแต่ละคน

Screen Shot 2564 08 23 at 09.42.24

(https://www.ikea.com/au/en/customer-service/mobile-apps/say-hej-to-ikea-place-pub1f8af050)

หรือ IKEA ให้ลูกค้าเลือกสินค้าตกแต่งบ้านและทดลองวางผ่านแอปพลิเคชันที่แสดงผลเป็นโมเดล 3 มิติ เพื่อให้ได้บรรยากาศเสมือนตกแต่งจริง ซึ่งในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งหน้าร้านอีกต่อไป เมื่อสามารถยกโชว์รูมการแสดงสินค้าขึ้นมาอยู่บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยไร้ข้อจำกัดทางด้านเวลา พร้อมทั้งลดต้นทุนในการจัดการสถานที่ลงได้

 

       ร้านค้าปลีกเพิ่มยอดขายด้วย AR

       ในอนาคตอันใกล้นี้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) จะเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น และผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการช้อปปิ้งในอนาคต

       ตามรายงานของ Snapchat และ Foresight Factory ที่ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 20,000 คน ในเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่า ภายในปี 2568 นักช้อป Gen Z มีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยี AR ก่อนเลือกซื้อสินค้าในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 33 ในขณะที่นักช้อป Millennial มีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยี AR ร้อยละ 25

       ปัจจุบันผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 62 มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี AR ในการช้อปปิ้ง ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

       ในขณะที่การระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบร้านค้าปลีกอย่างมาก ทำให้ร้านค้าปลีกจำนวนหนึ่งต้องปิดตัวชั่วคราวหรือปิดถาวร อีกทั้งผู้บริโภคยังไม่สามารถเดินทางไปเลือกซื้อและลองเสื้อผ้าและสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งการไม่สามารถทดลองสินค้าก่อนซื้อนั้นเป็นปัญหาต่อผู้บริโภคอย่างมาก จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 50 ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ไม่ชื่นชอบการช้อปปิ้งในรูปแบบนี้

       ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีการนำเทคโนโลยี AR และการจำลองผลิตภัณฑ์เสมือนจริงเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองผลิตภัณฑ์กันอย่างแพร่หลาย

       ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 30 เผยว่าหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สิ้นสุดลง ก็จะยังคงใช้เทคโนโลยี AR เพื่อลองเสื้อผ้าแบบเสมือนจริงมากกว่าที่จะเดินทางไปที่ร้านเพื่อทดลองและเลือกซื้อในชีวิตจริง

       อีกหนึ่งตัวอย่างของภาคธุรกิจปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีก็คือ Gucci เมื่อปีที่แล้วได้เปิดตัวฟิลเตอร์บนแอปพลิเคชัน Snapchat ที่ช่วยให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มสามารถลองสวมรองเท้าผ้าใบของ Gucci ผ่านทางแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ผู้ใช้แพลตฟอร์มยังสามารถซื้อรองเท้าได้ทันทีโดยกดปุ่ม shop now AR ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างยอดขาย และยังช่วยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วย

       ความสำคัญของเทคโนโลยี AR ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงานให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเท่านั้น แต่คือการสร้างประสบการณ์ลูกค้าในรูปแบบใหม่ ที่สามารถนำไปสู่การตอบสนองต่อวิถีปกติใหม่และความภักดีต่อแบรนด์ได้

ข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก : 

https://www.bangkokbanksme.com/en/ar-technology-strategy-customer-covid
https://www.ikea.com/au/en/customer-service/mobile-apps/say-hej-to-ikea-place-pub1f8af050