เครื่องมือสื่อสารในองค์กร

การสื่อสารในองค์กร เป็นสิ่งสำคัญ ช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและช่วยให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบเป้าหมายของงาน หรือข่าวสารกิจกรรมต่างๆ

การสื่อสาร ภายในองค์กรของคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่

Box BrightSign

LG Monitor

LG Monitor – Strategic Partner LG.